Eile avati Paljassaares Tallinna loomade varjupaik. Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) kutsub Tallinna lähivaldu lõpetama koostöö senise erakordselt kõrge hukkamiste arvuga silma paistnud Loomade hoiupaigaga ja sõlmima uued lepingud uue loomasõbraliku varjupaigaga.

„Varjupaiga esmaseks eesmärgiks on aidata plehku pannud loomad võimalikult kiiresti koju tagasi. Paraku vanas varjupaigas paljud loomad millegipärast pigem hukati, kui loovutati omanikele või loomi aidata soovinud organisatsioonidele“, ütles ELL-i Tallinna piirkonna juht Kristina Krjakvina. „Loomakaitse Liit on saanud aastate jooksul väga palju taolisi kaebusi.“

MTÜ Nurru ometi juhi Kertu Jukkumi sõnul läks eelmises varjupaigas eriti täbarasti just kassidel. Kuigi Loomade hoiupaiga juht pr. Kozõreva võtab igat kriitikanooti kui laimu, siis väga suur hukatud kasside arv räägib enda eest ja eriti kurvaks teeb mind see, et väga paljud neist kiisudest oleks saanud ju elule päästa. Hoiupaiga juhataja lihtsalt ei soostunud koostööd tegema. „Õnneks on see õudus nüüd möödas ja ilmselt kõik inimesed, kes oma lemmikutest hoolivad, saavad nüüd kergendatult hingata!“

„Tallinnaga piirnevate valdade juhid - lõpetage koostöö rahvasuus „Lemmikloomade Tapamajaks“ ristitud organisatsiooniga ja liituge uue loomasõbraliku Tallinna loomade varjupaiga“, kutsub üles ELL juhatuse esimees Heiki Valner. „Vallavalitsused töötavad eelkõige oma haldusalal elavate inimeste huvides ja päris kindlasti on inimeste kindel soov oma kogemata kombel plehku pannud lemmik elusalt ja tervelt kätte saada!“

Teatavasti otsustas Tallinna Halduskohus osaliselt rahuldada kohalike elanike esialgse õiguskaitse taotluse, millega peatus Tallinna Linnavalitsuse väljastatud ehitusloa kehtivus ajutiselt ja osas, mis näeb ette Paljassaare tee 85 kinnistule lemmikloomade varjupaiga ehitamise koerte majutamiseks. Eestimaa Loomakaitse Liit loodab, et kohus saab aru, et tegemist pelgalt otsitud põhjustega, mis teenivad eelkõige vana loomavaenuliku loomade hoiupaiga majanduslikke huve ning peatselt saab uus varjupaik vastu võtta ka koeri

Teatavasti otsustas Tallinna Halduskohus keelata Paljassaare tee 85 loomade varjupaigas ajutiselt koerte majutamise kuni Tallinna linn on teinud kindlaks sellega kaasnevate negatiivsete mõjude puudumise seotult võimaliku müraprobleemi ehk koerte haukumisega. Eestimaa Loomakaitse Liit loodab, et kohus saab siiski aru, et tegemist on „otsitud probleemiga“, mis eelkõige tõstatus vana hoiupaiga majandushuvidega seoses ja juba lähitulevikus saab uus varjupaik vastu võtta ka koeri.

Uus loomade varjupaik asub aadressil Paljassaare tee 85 ja võtab väljakutseid vastu ööpäevaringselt. Täiendav info on kättesaadav Varjupaikade MTÜ kodulehel.