Energiasäästu eesmärgil viidi 2021. aastal läbi 56 Tallinna hoone päikesepaneelide paigaldamiseks katusekonstruktsioonide ekspertiis, millest selgus, et kokku on võimalik paigaldada päikeseelektrijaam 28 linna hoonele.

  • Energeetika
  • 19. juuli 2023
  • Foto: Tallinna suurim katusepäikesepark Depo katusel / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Tallinna Linnavaraamet korraldas kahes etapis riigihanke „Munitsipaalhoonetele päikeseelektrijaamade projekteerimine ja paigaldamine“ – 2022. aasta sügisel ja 2023. aasta kevadel. Esimese hanke võitis OÜ Helioest, kelle pakkumuse maksumus oli 398 000 eurot ning kellega koostöös rajatakse kümme päikeseelektrijaama. Teise hanke võitjaks osutus Solar Wheel OÜ, Diotech Electric OÜ ja Diotech OÜ ühispakkumus maksumusega 364 835,98 eurot ning kellega koostöös rajatakse samuti kümme päikeseelektrijaama.

Tallinna abilinnapea Tiit Teriku sõnul rajatakse esimese kahe hankega päikeseelektrijaamad kaheksale sotsiaalmajale, kolmele raamatukogule, viiele koolimajale ja neljale lasteaiale. “Oma järge ootavad lähiajal Tondiraba Jäähall, Loomaaia parkla ning Tallinna Botaanikaaed. Nende päikeseelektrijaamade rajamisel on arutlusel ka linnakodanike kapitali kaasamine, et kasutada linna eelarve vahendeid mujal,” lisas Terik.

Kolmas hange on ettevalmistamisel ja kuulutatakse välja 2023. aasta III kvartalis. Kui projekteerimisel leitakse sobivad lahendused rajatakse päikeseelektrijaamad kümnele koolimajale, kolmele lasteaiale, ühele raamatukogule ja ühele sotsiaalmajale.

“Edasi on kavas üle vaadata järelejäänud linna hoonete elektritarve, suurimatel suvistel elektritarbijatel selgitada välja katuse suund, varjutatus ja katuse sobivus päikeseelektrijaama tarbeks, teha ära katuse kandevõime uuringud ning seejärel rajada hankega järgmine kogus päikeseelektrijaamu,” märkis Terik. “Tallinn jätkab tegevusi ka linnale kuuluvate hoonete energiasäästu edendamiseks, sh energiatarbe analüüsiga ja säästu edenemise jälgimisega ning toimepidevuse tagamiseks elektrisüsteemide seisukorra hindamisega.”

Päikeseelektrijaamad rajatakse eelkõige vastavalt hoone tarbimisele päikesepaistelisel ajal. Selleks koostatakse analüüs, mis põhineb eelneva aasta tegelikul tunnipõhisel tarbimisel päikesepaistelisel ajal. Analüüs näitab, milline on hoone elektritarve samal tunnil, kui päike paistab. Päikeseelektrijaamad rajatakse mitte ainult võrku elektri tootmiseks, vaid ka hoone enda tarbimise katmiseks.

Kolme hanke rajatavate päikeseelektrijaamade koguvõimsus on 1,4 MW, toodanguga saadakse omatarbeks aastas 1,3 miljonit kWh heitmevaba elektrit ja hoitakse kokku võrgutasudelt ligi 70 000 eurot aastas.

Päikeseparkide andmed on kaugjälgitavad, päikeseelektrijaama seisundit ja toodangut saab jälgida reaalajas igast võrguühendusega punktist.