Tallinn planeerib järgmisel aastal parandada linna asutuste ligipääsetavust, kus osutatakse avalikku teenust – nii linnaosavalitsustes, päevakeskustes kui ka näiteks avatud noortekeskustes.

„Ligipääsetavuse parandamine oli mitmete erakondade valimisprogrammides  ning hea meel on tõdeda, et Tallinna linna järgmise aasta eelarves on selleks ette nähtud vahendid, mille abil linna asutused saavad taotleda toetust,“ sõnas Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder.

Abilinnapea sõnul on kaasava elukeskkonna põhimõtete järgimine kahtlemata oluline ning ligipääsetavus peab olema tagatud kõigile. „Ühtlasi on see ka meie eesmärk, et nii liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimestele kui ka väikelaste vanematele, eakatele ja teistele oleks tagatud parem ligipääsetavus,“ ütles Mölder.

Andmaks linna asutustele ligipääsetavuse alal eeskuju, taotles ja sai Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ligipääsetavuse tunnusmärgi „SIIA SAAB. Ligipääs kõigile“. See on hea tahte märk, mis väärtustab kõigile inimestele avatud ja ligipääsetavat keskkonda.

Märki kasutades antakse teada, et sellesse keskkonda on oodatud erinevate vajadustega inimesed. Nendele märgiga ruumidele, ettevõtmistele ja infole saavad ligi inimesed ka siis, kui nad kasutavad liikumiseks ratastooli, vajavad valge kepi abi või ei kuule hästi.

Tallinna ligipääsetavuse temaatikat käsitlevad nii strateegia „Tallinn 2030” kui ka Tallinna arengukava 2014–2020. Neis seatud eesmärgid ja tegevused vastavad kaasava elukeskkonna põhimõtetele ning toetavad ligipääsetavust neljas põhivaldkonnas: keskkond, transport, info ja avalikud teenused. Eesmärk on tagada aastaks 2022 Tallinna linnas ligipääsetavam ja takistustevabam keskkond ning avalikud teenused.

Ligipääsetavuse arengusuundadest saab lähtuda ka linna arengukava ja valdkondlike arengukavade koostamisel. Ligipääsetavuse arengusuundade dokumenteerimine on Eestis ainulaadne tegevus ning Tallinn on Eestis esimene kohalik omavalitsus, kes koostöös huvipooltega koostab dokumendi, mis käsitleb ligipääsetavuse parandamist.

Ligipääsetavuse arengusuundade dokumendi koostamine ja selles sätestatud tegevuste elluviimine toetab Tallinna püüdlusi saada 2022. aastal Euroopa Komisjoni poolt ligipääsetava linna auhind.

Infot märgi saajate kohta leiab siit.