5. juunil, rahvusvahelisel keskkonnakaitsepäeval heisatakse taas Pirita ja Pikakari supelrandadel rahvusvaheline kvaliteedi ökomärk „Sinilipp“. Rahvusvahelise Keskkonnahariduse fondi FEE žürii otsusega tunnustatakse kaht Tallinna supelranda juba teist aastat järjest.

Sinilipu üleandmise ja heiskamise tseremooniad toimuvad 5. juunil Pirita rannal kell 11 ja Pikakari rannal kell 14. 

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul on ökomärgise saamine  tunnustus kahele pealinna supelrannale nende teenuste ja veekvaliteedi kõrge taseme eest. „Sel aastal toimuvad sinilipuga seotud tegevused  Läänemere väljakutse initsiatiivi edendamise raames, mis annab  võimaluse näidata meie partneritele Soomes ja Peterburis, kuidas tunnustatakse Tallinna tegevusi mererandade hooldamisel ja veekvaliteedi hoidmisel“, ütleb abilinnapea.

Pirita ja Pikakari randadel toimuvad juulis elanike keskkonnateadlikust suurendavad keskkonnahariduslikud tegevused: Keskkonnatelk 11. juulil Pirital  ja  12. juulil Pikakaril ning kogupereüritus 25. juulil Pirital ja 26.juulil Pikakaril. Kõikidel päevadel jätkub tegevust igas vanuses erinevatele sihtgruppidele.

Kogupere ürituse eesmärk on juhtida rannakülastajate tähelepanu prügisorteerimise vajadusele, jäätmete taaskasutuse võimalustele ja jagada infot, kuidas oma käitumisega vähendada prügiteket ja vältida mereranna prügistamist. Keskkonnatelgis saab  puukoorest  ja paberist paati meisterdada, vanadest sokkidest kaltsunukke teha,  tuulelohesid meisterdada,  teha rannalaboris veekatseid ning palju muudki huvitavat tegevust jätkub kogu perele nagu näiteks  kompimismäng „Tosin üllatust“ jt. 

Hooaja alguseks publitseeris Tallinna Keskkonnaamet kolmes keeles bukletid Pikakari ja Pirita kaitsealustest objektidest ja puhkealadest, mis on rannalistele kättesaadavad nii supelrandadel kui ka Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse infosaalides.

Pirita rand on kõige vanim tegutsev avatud supelrand Tallinnas (alates aastast 1925). Liivaranna pikkus on ligi 2,45 km. Ranna laius on suhteliselt kitsas, keskmiselt vaid umbes 50-60 m, keskmine sügavus: 0,90-1,50 m. Pikakari supelrand sai valmis 2007.aastal. Ta  asub Põhja-Tallinnas Paljassaare poolsaarel Katariina kai kõrval. Liivaranna pikkus ca 250 m, kuid laius on suhteliselt kitsas 20-40 m. Keskmine sügavus on 1,5 m.

Ökomärgis „Sinilipp“ heisatakse rohkem kui 4000 supelranda ja väiksesse sadamasse üle maailma 49 riigis. Eestis taastati võimalus taotleda sinilippu 2014. aastal Tallinna linna ja Eestimaa Looduskaitse Seltsi (ELKS) koostöö raames. Tallinnas koordineerivad randade keskkonnateadlikku haldamist Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsused ning Tallinna Keskkonnaamet.

Info Tallinna supelrandadest on veebilehel tallinn.ee/Rannad-Tallinnas