Tallinn rajab südalinna ainulaadse kaasamiskeskuse, et hõlbustada linlaste osalemist linnaruumi kujundamise protsessides.

Kaasamiskeskuses hakatakse korraldama arutelusündmusi ja näituseid, kus linnaruumilahendusi tutvustavad Tallinna linnaplaneerijad, arhitektid, strateegid ja teised linnaametnikud, kelle jaoks on kaasamine igapäevatöö oluline osa. Keskus on kavas avada näituseruumina 2022. aasta septembris ja demokeskusena 2023. aastal.

„Eri osapooli ühendava kaasamiskeskuse loomine soodustab kindlasti sisukat diskussiooni linna, arendajate, erialaspetsialistide ja elanike vahel. See aitab edaspidi luua kõigile paremat linnaruumi,“ ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. „Sellise kontseptsiooniga koosloomeruumi rajamine on Eestis ainulaadne, lähipiirkonnas leidub eeskuju Stockholmis ja Aalto ülikoolis Espoos.“

Kaasamiskeskus (inglise keeles participation HUB) on linnaruumi avanev näituse- ja koosloomeruum, mille eesmärk on hõlbustada inimeste osalemist linnaruumi kujundamise protsessides ning soodustada seeläbi sisukat diskussiooni.

Ruumi üles seatavad innovaatilised digitaalsed töövahendid võimaldavad keerulisi linnaplaneerimisprotsesse senisest ilmekamalt käsitleda. Nii tekib parem pinnas kvaliteetseks diskussiooniks ja ruumiotsuste langetamiseks.

Kaasamiskeskus rajatakse Tallinna Linnavalitsuse naabermajja aadressil Kaarli puiestee 1, kus praegu tegutseb ka Tallinna Strateegiakeskus. Südalinna aktiivses tänavafrondis paiknev ruum on jala, jalgrattaga ja ühistranspordiga hästi ligipääsetav kõigile Tallinna elanikele, kes tulevad aset leidvast sündmusest või ürituse osa saama. Silmatorkav asukoht soosib, et ruumi jõuaksid ka spontaansed külalised.

Selleks, et uudne kaasamiskeskus leiaks nii kvaliteetse vormi kui sisu, töötatakse ruumi sisearhitektuur, tehnilised vajadused ning sündmusprogramm välja rahvusvahelises koostöös. Projektipartnerid on Tallinna ja Helsingi linnavalitsus, Tallinna Tehnikaülikool ja Aalto Ülikool. Projektimeeskonda kuuluvad teadlased ja valdkondlikud eksperdid.

Kaasamiskeskuse rajamine on ühtlasi osa Tallinna kui rohelise pealinna programmist. Kaasamiskeskus on üks olulisi Tallinna ja Helsingi ühise GreenTwinsi pilootprogrammi tulemeid ja osa mahukast FinEst Twinsi projektist, mida toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja haridus- ja teadusministeerium.