Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikool pakub alates sügisest 2023 võimalust osaleda tasuta roheoskuste arendamise veebiseminaridel.

Erinevates majandusvaldkondades on kasvanud vajadus teadmiste ja oskuste järele, mis on vajalikud keskkonnasäästlikuks ja jätkusuutlikuks majandamiseks. Roheoskuste arendamise veebiseminari eesmärk on anda osalejatele neid teadmisi ja oskusi paremaks majandamiseks.

Seminarisari lähtub sellest, et roheoskused on keskkonnateadlikkus, efektiivsus ja säästlikkus, kus tutvustatakse uuenduslikke lahendusi, uusi ja keskkonnasõbralikke materjale, tehnoloogiat ning hinnatakse ettevõtte tegevusega seotud keskkonnamõjusid.

Nendel veebiseminaridel soovitakse tagada osalejatele piisavalt teadmisi, mistõttu pööratakse suurt rõhku praktilistele oskuste omandamisele. Igasse seminari on kaasatud Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud ja külalisesinejad - praktikud, kes tutvustavad roheoskuste rakendamise võimalusi igapäevaelus nii ettevõtte kui ka üksikisiku tasandil.

Seminaridel osalemine on tasuta ja need toimuvad veebiülekandena. Kõikidele registreerunutele on seminar järele vaadatav 14 päeva.
Osaleda saab kõikidel seminaridel või valida osalemiseks oma huvidele ja vajadusetele vastava teemaga seminar.

Seminare korraldab Eesti Töötukassa koostöös Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikooliga. Seminarisarja rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Täpsemalt saab seminaride graafikuga tutvuda siin.

Järgmine seminar toimub juba 5. oktoobril ja see räägib Ringmajanduse lahendustest kodus ja tööl.