Alates, 18. septembrist kuni 8. oktoobrini saavad kõik tallinlased ja viljandlased esitada oma linnas ettepanekuid selle kohta, milliseid kaasava eelarve projekte võiks linnaruumis ellu viia järgmisel aastal. Tallinnas on kõigil soovijatel võimalik osaleda teemakohasel infoseminaril 26. septembril.

Oma ideid saab Tallinnas esitada 18. septembrist 8. oktoobrini 2023 kas digitaalselt Tallinna kaasava eelarve veebilehel või paberil linnaosavalitsustes ja linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7). Tekst võib olla nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Kirjeldada tuleb ettepaneku eesmärki ja põhjendada selle olulisust, tuua välja objekti asukoht ja koostada hinnanguline eelarve. Oluline on meeles pidada, et rajatav objekt oleks avalikus kasutuses ja vaba juurdepääsuga.

Viljandis kestab kaasava eelarve ideede esitamine 16. oktoobrini. Ideid saab esitada igaüks kas elektrooniliselt portaalis volis.ee või paberkandjal Viljandi raekojas.

Esitatud ideede teostamise võimalikkust hindab ekspertkomisjon ning sõelale jäänud ideid tutvustatakse avalikkusele. Endale meelepäraseid projekte saavad Tallinlased toetada 20. novembrist kuni 3. detsembrini toimuval avalikul hääletusel. Igas linnaosas viiakse ellu vähemalt üks kaasava eelarve tingimustele vastav projekt, mis saab kõige enam hääli.

Viljandis toimub hääletus 13. - 27. novembrini portaalis volis.ee ja Viljandi raekojas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Viljandi linna elanikud, kellest igaühel on kasutada kolm häält. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb ennast tuvastada mobiil-ID või ID-kaardi abil. Raekojas toimub hääletamine isikut tõendava dokumendi alusel.

Hääletuse õnnestumiseks peab vähemalt üks idee koguma 200 häält. Ellu viiakse enim hääli saanud idee.

Käesoleva aasta ideekorje tulemuste elluviimiseks on Tallinnas 2024. aasta eelarvesse kavandatud üks miljon eurot. Kogusummast 75 protsenti jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning ülejäänud 25 protsendi jaotamisel võetakse arvesse linnaosa elanike arvu jooksva aasta 1. juulil.

Viljandis on kaasava eelarve maht 50 000 eurot.

Varasemate kaasava eelarve võiduideede ajel valmisid Tallinnas tänavu jaapanipärased minimetsad Kristiines ja Põhja-Tallinnas, kogukonnasaunad Harku järve ääres, kesklinna bussipaviljonide taimekatused, Pirita Majandusgümnaasiumi väliklass ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kotzebue maja õueala madalseiklusrada. Ühtekokku on valmis saanud 16 objekti üle linna.

Viljandisse rajati sel aastal koerte jalutusväljak Valuoja orgu Diskgolfiraja, Viljandi Gümnaasiumi ja Pauluse kiriku vahetusse lähedusse.

Tallinnas korraldab ideekorjet Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. 

Viljandis tegeleb teemaga Viljandi linnavolikogu.