Tallinna linnavolikogu toetas tänasel istungil Erakonna Eestimaa Rohelised algatust liituda pestitsiidivabade linnade võrgustikuga.

Võrgustikuga liitunud linnad kohustuvad kolme aasta jooksul märkimisväärselt vähendama pestitsiidide kasutamist linna avalikul alal. Eesmärgiks on pestitsiidide kasutamine linnas täielikult lõpetada.
Sihi saavutamiseks peab linn vastu võtma konkreetse tegevuskava, mis hõlmab ka plaani, kuidas lõpetada pestitsiidide kasutamine täielikult, kaasata tuleb samuti avaliku juurdepääsuga eramaad ja elupiirkondade lähedal asuvad põllumajandusalad.

Välja töötatakse kampaaniad linna elanike ja avalike haljasalade hooldajate teadlikkuse tõstmiseks mürkidega seotud ohtudest, julgustades ja õpetades inimesi, kuidas kasutada jätkusuutlikke alternatiive. Kvaliteetse elukeskkonna saavutamine on oluline nii linnaelanike kui ka floora ja fauna kaitsmise seisukohalt.

Tegevust peab hästi planeerima ja keskenduma just looduslikele, mehaanilistele ja ennetavatele haljastusalade hooldusmeetetele. Läheneda tuleb küsimusega, mida me tegelikult ühiskonnas saavutada tahame ja keskenduda kõige jätkusuutlikumate süsteemide kasutamisele.

„Pestitsiididest loobumisega parandame elukvaliteeti, kaitseme inimeste tervist ja keskkonda. Pestitsiidide jääke võib leida igal pool meie ümber, ka meie igapäevasest toidust ja joogiveest. Osad mürkained väljuvad inimese kehast ainevahetusega, teised akumuleeruvad. Pestitsiidid liiguvad looduses väga kiiresti konkreetsest kasutuskohast edasi ning püsivad looduses kaua. Elupaikade ja liikide hävimise numbrilised näitajad on hirmsad nii kogu maailmas, seal hulgas ka Eestis,“ lisas projekti vedav Eestimaa Roheliste esinaine Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova.

Täpsemalt pestitsiidivabade linnade võrgustiku kohta: Pesticide Free Towns.