Algab taas TalveAkadeemia üliõpilaste teaduslike lühiartiklite konkurss!

TalveAkadeemia konkursile on oodatud kõikide Eesti ülikoolide bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste artiklid (võib olla kokkuvõte kursuse- või lõputööst), mida suudad seostada säästva arenguga. Säästva arengu ehk jätkusuutliku ühiskonna mõiste kirjeldab arengut, mis rahuldab meie praegused vajadused ning tagab järgnevatele põlvedele samaväärse või parema elukeskkonna ning elukvaliteedi. Kuigi enamasti mõistetakse säästva arengu all pigem kitsast, loodusteaduslikku probleemistikku, siis TalveAkadeemia 2012 soovib seda käsitleda võimalikult laialt, kaasates ka teisi valdkondi.

Töid oodatakse neljas (ETIS-e) valdkonnas:

*Bio- ja keskkonnateadused

*Ühiskonnateadused (sh poliitika-, kasvatusteadused) ja kultuur

*Terviseuuringud

*Loodusteadused ja tehnika

Jätkatakse eelmise aasta mudeliga, kus konkurss kuulutatakse välja kahel erineval tasemel:

I tase – bakalaureuse ja magistrantuuri üliõpilased

II tase – magistrantuuri lõpetanud üliõpilased ja doktorandid

Artiklit hindab vähemalt kaks retsensenti väljastpoolt koduülikooli, kellest üks on erialaväline (vähemalt magistrikraadiga, II taseme hindaja vähemalt doktorikraadiga) inimene ja teised erialaga seotud inimesed. Selle süsteemiga loodame artikli kirjutajale anda varasemast mitmekesisemat vastukaja.

Hinnatakse:

*Teema valikut

*Artikli sisu

*Tudengipoolset osalust

*Vormistust

*Antakse üldhinne ja -kommentaar artiklile

Artikleid ootame 2011 aasta 31.oktoobriks!

Miks osaleda?

*Võimalus arendada teadusartikli kirjutamise oskust.

*Saada kasulik tagasiside oma uurimustöö kohta vähemalt kahelt retsensendilt.

*Saada näpunäiteid Eestis tegutseva(te)lt Sinu eriala spetsialisti(de)lt edasiseks teadustöö arendamiseks.

*Artikkel trükitakse ära TA2012 kogumikus, mis antakse kingituseks igale artikli esitajale.

*Artikli esitajale broneeritakse koht TalveAkadeemia 2012 konverentsil, kus võid leida erinevatest valdkondadest mõttekaaslasi, häid kontakte ja uusi sõpru.

*Parimate artiklite autorid saavad oma tööd tutvustada kas suulise või posterettekandega TalveAkadeemia 2012 konverentsil.

*Kaheksa parimat artikli autorit saavad võimaluse osaleda esinemiskoolitusel.

*Mõlema astme esimesele kolmele on välja pandud stipendiumid!

Rohkem infot TalveAkadeemia kodulehelt.