Tarbijakaitseamet võttis tänavu aasta teises pooles testimisse erinevaid laste mänguasju ja nahktooteid. Ohtlikuks osutusid kuus mänguasja, ühe mänguasja patarei ja ühed sussid, mis on praeguseks müügilt eemaldatud.    

Ftalaadisisaldust testiti viie laborisse viidud mänguasja suhtes, neist kaks sisaldas ftalaate lubatust 200 korda rohkem. Liigse ftalaadi tõttu osutusid ohtlikuks Paides Anaimar OÜ kaupluses Pöialpoiss müügil olnud ripatsite komplekt ning Tartus Sepa Keskuses FIE Vera Ermokhina  kaupluses müüdavad piuksuvad loomakesed. Ftalaadid on inimesele pikaajalise mürgise toimega ja võivad kahjustada hormoonsüsteemi. Ftalaate kasutatakse peamiselt plasttoodete elastsuse ja plastilisuse tagamiseks, ent nende sisaldus mänguasjades ja lastetoodetes ei tohi ületada 0,1 protsenti.

Lisaks võttis tarbijakaitseamet testimiseks mänguasju, mille elektroonikadetailides ja patareides testiti keskkonnale ohtlike ainete sisaldust. Euroopa Majanduspiirkonnas on keelatud turule lasta elektri- ja elektroonikaseadmeid ja nende osasid, mis sisaldavad kuuevalentset kroomi, pliid, elavhõbedat kaadmiumi ja nende ühendeid, polübroomitud difenüüleetrit või polübroomitud bifenüüle.

Kokku testiti seitsmes mänguasjas sisalduvaid elektroonikadetaile ning nelja patareid. Nõuetele mittevastavaks osutusid neljas mänguasjas sisalduvad elektroonikadetailid, mis sisaldasid keelatud raskemetalle (plii, broom, kroom ja kaadmium) ning ühe mängasja puhul lisaks mänguasjas sisalduv patarei.

Ohtlikud mänguasjad olid võetud Narva, Haapsalu ja Viljandi kauplustest. Ohtlikuks osutusid Haapsalu tarbijateühistu Uuemõisa Konsumis müügil olnud piraatide kujud ning Haapsalu Kastani Ostukeskuse OÜ Aardemaa kaupluses müügil olnud triikraud. Narvast leiti nõuetele mittevastavaks mänguasjaks Game Brick Game, mis võeti testimiseks Elselfo OÜ kauplusest. Nõuetekohaseks ei osutunud ka Viljandi TÜ Maksimarketist võetud mänguauto Super Speed.

Kontrolliti ka kroom VI sisaldust nahast kinnastes ja jalanõudes. Kroom VI võib inimese nahaga kokku puutudes tundlikel inimestel esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Kokku kaheksa kinda- ja jalanõupaarist osutusid ohtlikuks ühed Pärnus asuvas OÜ Timen kaupluses Timen Jalatsid müügil olnud meeste sussid, milles ületas kroom VI kontsentratsioon lubatud piiri üle kuue korra.

Kõigi ettevõtjate suhtes alustati haldusmenetlust. Praeguseks on ettevõtted tooted tarbijakaitseameti menetluste tulemusena turult eemaldanud ja tagasi kutsunud. Tarbijakaitseameti tellimusel testis tooteid terviseameti labor.