FinEst Targa Linna Tippkeskus alustab sel aastal kahe uue projektiga koostöös TalTechi teadlaste ja Võru ning Narva linnadega. Võru linnaga luuakse renoveerimisstrateegia tööriist ning Narvas arendatakse kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks heaolu skoori.

2020. aastal laekus targa linna ideekonkursile 71 ideed, millest neli parimat valiti välja ja need on juba aktiivselt töös. Esimesest voorust väljajäänute seast valiti nüüd välja veel kaks, millega alustatakse tööd 2022. aastal.

 

Renoveerimisstrateegia tööriist

 

Renoveerimisstrateegia tööriista (RESTO) piloodi eesmärk on arendada innovatiivne digitaalne platvorm omavalitsustele ja kinnisvara suurhaldajatele, et olla valmis meid ees ootava renoveerimislaine väljakutsetele. Tööriist kombineerib rohe- ja digipöörde lahendused, et optimeerida vajalikke investeeringuid nende hoonetesse.

Pilootprojekt viiakse ellu koos Võru linnavalitsusega sealses kesklinnas. Tööriist võimaldaks hinnata alternatiivsete investeeringute mõju tehnoloogiate, hoonete disaini, linnaplaneerimise ja ärimudelite osas. Platvormina kasutatakse Ehitisregistri digitaalse kaksiku andmeid. Piloodis kasutatakse Targa Linna Tippkeskuse DigiAuditi poolt välja töötatud hoonete automaatse energiakasutuse jälgimist. Täiendavalt kaasatakse analüüsi erinevate avalikes andmebaasides olevat infot ja võimalik on arvesse võtta ka erinevaid renoveerimise piiranguid, näiteks muinsuskaitsest või miljööväärtuslikkusest tulevad nõuded, energiatõhususe taseme ning keskkonna eesmärgid, rahalised piirangud jne.

RESTO võimaldab linnadel ja kinnisvara suuromanikel lihtsamalt määrata, luua, simuleerida ja analüüsida nende hoonete ja linnaosade renoveerimise stsenaariume piirkondlikul tasemel ning teha selle baasil mõistlikke otsuseid tuleviku eesmärkide täitmiseks.

Pilootprojekti juhivad TalTechist liginullenergiahoonete professor Targo Kalamees ja Targa Linna Tippkeskusest Einari Kisel.

 

Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks

 

Pilootprojekti eesmärk on ületada lõhe linnaplaneerijate ja linnaelanike vahel loodava heaoluskoori abil. Skoor on uuenduslik meetod ja tööriist, mis ühendab kvantitatiivseid füsioloogilisi ja subjektiivseid psühholoogilisi näitajaid, et hinnata keskkondi, mis pole mitte ainult turvalised ja mugavad, vaid ka huvitavad või meeldivad. Või vastupidi, et määratleda keskkondi, mis on ebaturvalised, stressirohked, ülestimuleerivad või ebaatraktiivsed.

Tulemuseks on heaolu skoori ja sellega seotud parameetrite visualiseerimine kaardikihtidena, pakkudes sealhulgas juhised andmete tõlgendamiseks ja kasutamiseks linnaplaneerimise töövoos. Heaolu skoori saab kasutada ka sisendina linna kliimaprobleemide lahendamise planeerimisel.

Heaolu tõus linnas, näiteks inimese ja keskkonna paremad suhted, loovad omakorda üldise kaasmõju, mis aitab kaasa turvalise ja vaimselt, füüsiliselt, sotsiaalselt, majanduslikult tervema linna arengule. Projekti pilootlinnaks on Narva, kus heaolu skoor annaks täiendava sisendi, et teha otsuseid oma elurajoonides vajalike parenduste kohta leidmaks uusi võimalusi kodanike ja investeeringute hoidmiseks ja meelitamiseks.

Pilootprojekti meeskonda kaasatakse ka teisi linnasid, kuna eesmärgiks on välja töötada ja valideerida Targa Linna Tippkeskusele uus teenus, mis pakuks praktilist väärtust ka teistele Euroopa linnadele.

Pilootprojekti juhivad TalTechi tervisetehnoloogiate professor Ivo Fridolin ja Targa Linna Tippkeskusest Külle Tärnov.

Piloodid viiakse ellu perioodil jaanuar 2022 – juuni 2023. Pilootprogrammi rahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

2022. aasta jooksul valmistab Targa Linna Tippkeskus koos haridus- ja teadusministeeriumiga ette Targa Linna Tippkeskuse pilootprogrammi määruse aastateks 2023-2027. Selle raames viib tippkeskus ellu veel vähemalt 6 pilootprojekti.

 

Hoia end kursis targa linna piloodiprogrammi ja pilootprojektide arengutega.