Tartu Ülikooli loodusmuuseum osaleb suuremahulises üle-euroopalises projektis EU BON (Building the European Biodiversity Observation Network), mille eesmärgiks on luua teadlastele, poliitikakujundajatele ja laiemale avalikkusele juurdepääs bioloogilise mitmekesisuse suuremahulistele andmetele.

"Elurikkuse andmestik on väga mahuka ja keeruka struktuuriga, sest hallata tuleb enam kui miljoni bioloogilise liigi taksonoomilist, morfoloogilist, geneetilist, biokeemilist jm infot seostatuna keskkonnaga ehk siis kliima, kasvukoha ja muu seesugusega. TÜ loodusmuuseum juhib projekti seda osa, mis tegeleb mainitud andmestiku talletamiseks, toimetamiseks ja kättesaadavaks tegemise infotehnoloogiliste lahendustega,“ räägib TÜ loodusmuuseumi direktor Urmas Kõljalg.

Loodusmuuseumi eestvedamisel on Eestis loodud unikaalne eElurikkuse veebiportaal http://elurikkus.ut.ee/, mis koondab tänasel päeval ühte andmebaasi 23 370 Eesti eluslooduse liiki. eElurikkuse portaali saab vaadata kui loodava süsteemi prototüüpi.

Üheksa miljoni euro suuruse eelarvega projekt EU BON algas 2012. aastal ning kestab kuni aastani 2017. Projektis osalevad 30 asutust Euroopast, Brasiiliast, Iisraelist ja Filipiinidelt. Ingliskeelne info projekti kohta on kättesaadav aadressilt www.eubon.eu.