Käesoleval aastal möödub kaks sajandit geoloogia kui iseseisva eriala õpetamise algusest Eestis. Sel puhul on alates 2. detsembrist Tartu Ülikooli loodusmuuseumi õppeklasside galeriis avatud Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi geoloogia osakonnaga koostöös valminud näitus „GEO200: kaks sajandit geoloogiaõppe algusest Eestis“.

Geoloogiliste erialade süstemaatilise õpetamise alguseks Eestis loetakse 1820. aastat, mil Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna juurde loodi loodusteaduste ja mineraloogia õppetool ning ametisse kinnitati esimene mineraloogiaprofessor. Sellest peale on Tartu Ülikoolist, ja hiljem ka teistest õppeasutustest, võrsunud rida maailmakuulsaid geolooge, tehtud tohutu hulk maapõueuuringuid, avaldatud hulgaliselt olulisi geoloogia-alaseid teadusartikleid, geoloogilisi kaarte, raamatuid ja õpikuid.

Näitus tutvustab Eesti geoloogiaharidust ja tuntumaid õppejõude läbi aegade. Välja on pandud õppevahendeid erinevatest ajastutest ning geoloogilistelt ekspeditsioonidelt kogutud kivimmaterjali. Seal hulgas on nii kauneid mineraale Venemaalt, haruldasi fossiile Eestist kui ka kivimeid mujalt maailmast. „Oleme kogunud näitusele tuntud geoloogidest-õppejõududest põnevat foto- ja videomaterjali, vahvaid lugusid elust ning muidugi ka õppejõudude endi humoorikaid tsitaate loengutest,“ rääkis näituse kuraator Kairi Põldsaar. Ta lisas, et näitus on põnev igas vanuses külastajale, kes tunneb huvi oma kodumaa ajaloo vastu.

Avatud näitus on vaid üks Eesti geoloogiahariduse kahesajanda aastapäeva tähistamiseks asetleidvaid sündmusi. Näitusega ning tähtpäevaga seonduvalt on käesoleval sügisel välja antud populaarteaduslikku persoonilugude sarja veebiportaalis Eesti Geoloog ning pandeemilise olukorra taandumist on järgmise aasta varasügisel ootamas tähtpäevale pühendatud teaduskonverents ning suur geoloogide pidu.

„Siinne näitus on kummardus kõigile ajaloolistele ja praegustele geoloogidele – teadlastele, praktikutele, õpetajatele, hobikorras tegutsejatele – kõigile, kes on andnud oma suurema või väiksema panuse geoloogiahariduse edendamisesse Eesti,“ lisas Põldsaar.

Näitus valmis Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ning Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi geoloogia osakonna koostöös. Näitust saab külastada tasuta. Näitus jääb avatuks Tartu Ülikooli loodusmuuseumis 31. oktoobrini 2021.

Näituse koostajad:
Kuraator: Kairi Põldsaar ja Mare Isakar
Kujundus: Exporabbit

Teostus: Reklaamibüroo Salibar