Käesoleval sügisel alustas Tartus projekt oPEN Lab, mille eesmärgiks on renoveerida koostöös korterühistutega liginullenergia hooneks kolm Annelinna 9-korruselist elamut. 

Annelinn kui väärtuslik elamispiirkond

 

Annelinn, kus elab ligi kolmandik tartlastest, on Eesti elamufondi turgutava renoveerimislaine tagaotsas: kui viie-korruselisi elamuid on piirkonnas juba renoveeritud mitmeid, on üheksa-korrulistest täisrenoveeritud vaid üksikud elamud. Samas pärineb üheksa-korruliste elamute hoonetefond juba rohkem kui kolmekümne aasta tagusest ajast.

Projektis rakendatakse varasemalt SmartEnCity ehk Tartu targa linnaosa projektis tuttavaks saadud nullenergialahendusi nagu päikesepaneelide paigaldamine ja targa kodu lahendused. Lisasammuna piloteeritakse seekord ka energiasalvestamise lahendust, et elanikud saaksid oma päikesepaneelide salvestatavat energiat maksimaalselt ise oma kodudes ära kasutada, säästa energiat ja ühtlasi vähendada ka võrgukoormust. 

Projekti käigus parandatakse ka hooneid ümbritseva avaliku ruumi kvaliteeti, sealjuures pööratakse tähelepanu ligipääsetavusele, rajatakse turvalised rattaparklad ning rikastatakse avalikku ruumi – koosloomes piirkonna elanikega – kunstiteostega.

 

Annelinna elanike ootused

 

Annelinnas kohalikega suheldes on selge, et elanikud tunnevad oma linnaosa üle uhkust ning peavad seda heaks ja kvaliteetseks elukeskkonnaks. Kiidetakse teenuste lähedust, nt lasteaedade ja -hoidude rohkust, ja Annelinna vaiksust ja rahulikkust.

Küll aga toodi murekohtadena vähest renoveerimist: ühe elaniku sõnul võiksid kõik Annelinna korterelamud olla korralikult renoveeritud ja ühtse, ilusa stiiliga. Teise elaniku sõnul vajaksid siin-seal parandamist ka kõnniteed; kolmandad sooviksid juurde rohelust ja puid.

 

Potentsiaali ka mujal Eestis

 

Kuna projekti sihtgrupiks olevaid 9-kordseid korterelamuid leiab ka mujal Eestist, pakub sellist tüüpi renoveerimine häid praktikaid ja eeskuju ka tulevastele renoveerimisalastele ettevõtmistele. Samuti on oluline ka Eesti tingimustes katsetada päikeseenergia salvestuslahendusi, mille sarnaseid igapäevakasutuses on veel vähe, olgugi et nad aitavad elanikel salvestatavat energiat paremini ära kasutada ja energiat säästa. Ka plaanitud nutikodulahendused teevad elanikel lihtsamaks oma energiatarbimist jälgida.

Renoveerimisega võrdselt oluline on ka linnaruumi parendamine ja korrastamine – tiheda asustusega kortermajade piirkondi leiab igast Eesti linnast ning ideed, kuidas need linnaosad teha mitmekülgseks, funktsionaalseks ja kauniks oma elanikele vajavad alati katsetamist ja rakendamist.

Loe projekti kohta rohkem Tartu linna kodulehelt.