Aprilli alguses kinnitas Tartu Linnavolikogu Tartu esimese energia- ja kliimakava „Tartu energia 2030“. Kliimakava koostati rahvusvaheliselt tunnustatud SECAP metoodika alusel, mille oluliseks osaks on kogukonna võimalikult suur kaasamine igasse arenduse etappi – linlane pole mitte ainult n-ö lõpptarbija, vaid ka oma linna ja kogukonna kujundaja.

Kaasamine igal sammul

Kantuna sellest ideest hakkas kava kokkupanek 2018. aastal ühiste visioonitöötubadega, kus ühise laua taha kogunesid kohalikud eksperdid ja kogukonnaesindajad. Kahes järjestikkuses ligi 50 osalejaga töötoas sõnastati koos Tartu arenguvisioon: Tartu on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.

Pärast eesmärkide sõnastamist jätkus töö vabatahtlikes temaatilises töögruppides, kuhu kuulusid nii valdkondlikud eksperdid ja organisatsioonid kui teised valdkonnast huvitunud ja seal tegutsevad inimesed. Töögruppide töö oli oluline sisend kliimakava valdkondlikusse analüüsi. Näiteks pani transpordi töögrupi rohkem kui aasta pikkune töö aluse ühele kliimakava lisale: regionaalse ühistranspordi ja multimodaalsete transpordilahenduste arendamise kavale.

Kui kliimakava esimene mustand oli valmis, pandi see 2020. aasta septembrist oktoobrini avalikule väljapanekule. Kavale esitati ligi 150 ettepanekut, mida arutati 11. novembril toimunud avalikul arutelul. Kava koostajad kujundasid iga ettepaneku osas seisukoha, mida tutvustati selle aasta 16. veebruaril toimunud avalikul arutelul ja mille valguses täiendati oluliselt varasemat mustandit. Pärast kolme aastat kestnud tööd võttis Linnavolikogu uue ja täiendatud energia- ja kliimakava vastu „Tartu energia 2030“ 1. aprillil 2021.

 

Mis edasi?

„Tartu energia 2030“ toob välja kõik strateegilised tegevused, mille abil on võimalik vähendada süsinikheidet 40% võrra juba vähem kümne aasta pärast. Kogukonna panus selle eesmärgi saavutamisse on aga jätkuvalt vajalik, mistõttu plaanivad kava koostajad sisse seada kogukondlikud kokkulepped, millega liitujad võtavad vabatahtliku kohustuse aidata kaasa kliimakava eesmärkide saavutamisele. Kokkuleppega on tulevikus oodatud liituma mistahes ettevõtted ja organisatsioonid, kes soovivad leida jätkusuutlikumaid lahendusi oma igapäevase tegevuse korraldamiseks.

Tutvu „Tartu energia 2030“ kavaga siin.