Kosmosekoolide võrgustiku nimelisest haridusühendusest on võrsunud tiim, kelle arvates võiks Tartust saada välisvalgust targalt kasutav "Heade unenägude linn". Seda nii linnas pesitsevatele inimestele kui kogu ülejäänud elurikkusele. Projekt otsib enesele rahastust läbi Hooandja ühisrahastusplatvormi.

  • Energeetika
  • 27. oktoober 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

See kooslus on tegutsenud Tartu Ülikooli Tõravere observatooriumis 2020. aasta kevadest ning selles resideeruvad Kosmosekoolide ühed taibukamad õpilased ning neid suunavad õpetajad, teadlased ja arendustegevuste vilunud asjatundjad. Projekti tutvustuseks on ilmunud kajastusi asja eestvedajatelt ja toetajatelt:

Rein Kuresoo

Jonas Nahkor

Elo Liiv

See, et me linnas tähti ei näe, või et Luunja kasvuhoonete "tuumaseen" tundub panoraamil inetu, pole kõige otsesemad põhjused, miks see tiim tegutseb. 

Linnas tegutsevad ka eraettevõtted ja riiklikud asutused, mille aladel ei kehti ükski kohustuslik piirang valgustuse kasutamise osas. Seetõttu toimitakse pahatihti kas väheste teadmiste põhjal või suisa hooletult. Targema valguskasutuse aluseks peab olema teaduslik arusaam valgusreostuse mõjudest ja seda toetav seire. Arendajatel, otsustajatel ja kodanikel on võimalik neid teadmisi aluseks võttes tarvitada säästlikumalt.

Toeta Tartu saamist heade unenägude linnaks läbi Hooandja!