Tartu linnas tegutsevad kaks heaolumeistrit, kes aitavad eakaid nende igapäevaelu toimingutes ja muudavad nende kodust keskkonda turvalisemaks.

Teenus on Tartu linna elanikele tasuta.

Heaolumeistrid on vahetanud eakate kodudes lambipirne ja suitsuandurite patareisid, pannud üles kardinaid, tõstnud ümber või pannud kokku mööblit, aidanud asju kõrgelt alla tõsta ja teinud muid asju, mis vanemaealistele raskusi valmistavad. Samuti nõustavad heaolumeistrid eakaid selles osas, millised abivahendid võiksid nende elu kergemaks ja turvalisemaks muuta. "Nii soovitame neile soetada rulaatori, potikõrgenduse, funktsionaalse voodi või ratastooli, paigaldada tugikäepidemeid. Aitame ka abivahendid kohale tuua ja vajadusel ka paigaldada," selgitas heaolumeister Tarvi Kivipõld. "Me ei jäta inimest tema murega üksi. Oleme aidanud ka erinevate teenuste otsimisel - kui näiteks vaja ehitusmeest või torutööde tegijat,  juuksurit, kes kodus juukseid lõikab, või akende pesijat.

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on tegemist Eestis uudse teenusega, mida teistes omavalitsustes ei pakuta.

"Eakaid nende igapäevategemistes toetades vähendame kukkumiste ja traumade ohtu, mille tagajärjel võib inimese toimetulekuvõime suures ulatuses kahaneda ja ta ei pruugi enam iseseisvalt kodus toime tulla. See aga suurendaks lähedaste hoolduskoormust ja nõudlust sotsiaalteenuste järele. Seega aitab võimalus heaolumeistreid appi paluda ennetada palju suuremaid sotsiaalseid probleeme," rääkis Lees.

Heaolumeistrid nõustavad ja aitavad eakaid ka muudes küsimustes. Vajadusel suhtlevad nad hoolekandespetsialistide, hoolduskoordinaatori, perearsti, kiirabi, päästeameti ja teiste ametitega, et pakkuda inimesele vajalikku abi ning anda juhtum üle vastavale spetsialistile. Kukkunud inimese saavad heaolumeistrid tagasi voodisse aidata selleks spetsiaalselt mõeldud abivahendiga. Seda tehakse juhul, kui inimene ei vaja meditsiinilist abi.

Heaolumeistrid töötavad järgmistel aegadel: esmaspäeval kell 8-12 ja 13-18, teisipäevast neljapäevani kell 8-12 ja 13-17  ning reedel 8-12 ja 13-16. Heaolumeistritega võib ühendust võtta nii telefoni kui ka meili teel:

Anni Aulik, tel 5194 2648, anni.aulik@raad.tartu.ee

Tarvi Kivipõld, tel 5385 8161, tarvi.kivipold@raad.tartu.ee  

Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond arendab uut hoolekandeteenust Innove toetusfondist rahastatava projekti abil, mida kestab kuni 2021. aasta mai lõpuni.  Projekti tulemuste põhjal otsustatakse heaolumeistri töökohtade edasine vajadus ning teenuse arenguperspektiiv.