Alates 1. maist ootab Tartu linnavalitsus linlastelt ideid, kuidas kasutada 2021. aasta linnaeelarvest 200 000 eurot. Ühe idee maksumuse ülempiir on 100 000 eurot.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul paneb praegune keeruline olukord väga paljudele asjadele uue pilguga vaatama. "Ehk annab see värsket hingamist ka kaasavale eelarvele ja saame linnaelanikelt palju huvitavaid ideid ning uudseid vaatenurki," lisas Klaas.

Kaasava eelarve objekt peab olema Tartu linnaga seotud investeering maksumusega kuni 100 000 eurot. Kaasava eelarve idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele. 2021. aastal viiakse ellu vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed.

Ideid saab esitada 1.-22 maini.

Pärast ideede laekumist hindavad nende teostatavust rahalisest, tehnilisest ja ajalisest aspektist valdkondade eksperdid. Ideede avalikud arutelud, kus selgub, millised ideed jõuavad lõpphääletusele oktoobris, on tavaliselt toimunud juunikuus, kuid lükkuvad sel aastal eriolukorra tõttu augustisse. Arutelude täpsem aeg ja nende läbiviimise viis otsustatakse vastavalt olukorrale riigis. Rahvahääletus toimub oktoobri alguses.

Kogu kaasava eelarve protsessi vältel oodatakse ideeautoritelt kaasalöömist oma idee tutvustamisel.

Tartu alustas kaasava eelarvega 2013. aastal ja korraldab seda tänavu kaheksandat korda. Praeguseks on kaasava eelarve kaudu ellu viidud kümme ideed: Laia tänava Kultuurikvartalisse esitlustehnika hankimine, kõnniteede äärekivide madaldamine ülekäigukohtadel, Emajõe kaldapiirde rajamine Kaarsilla ja Võidu silla vahelisele alale, Arena Tartu eskiisprojekti koostamine, Raadil asuva ajaloolise tallihoone katuse rekonstrueerimine, Aparaaditehase taskupargi loomine, liikumisradade rajamine Emajõe kaldal ja Tähtvere dendropargis, liikuma kutsuva kooliõue rajamine Mart Reiniku kooli juurde, Tartu Kesklinna Kooli õueala korrastamine ning Annelinna spordiväljaku renoveerimine.

Kaks ideed viiakse ellu sel aastal: rattateede korrastamise projekt ja Tartu katoliku kooli õueala korrastamine.