Alates 1. juulist ei tohi kasutada Tartu avalikel üritustel ning linnalt toetust saanud sündmustel F2 kategooria ilutulestikku kasutada. 

Kõrgema kategooria ilutulestiku (F3 ja F4) kasutamine ei ole avalikel üritustel lubatud alates 2023. aasta 1. septembrist. Sama reegel kehtis ka kõigi linnalt toetust saanud ürituste kohta. Kõik need kolm ilutulestiku kategooriat, mis on mõeldud kasutamiseks vabas õhus, mõjutavad negatiivselt keskkonda ja inimeste tervist. Seda alates õhusaaste ja mürareostuse tekitamisest ning  lõpetades looduskeskkonna häirimisega. 

Tartu Ülikooli linnuökoloog Marko Mägi ütles, et seniste uuringute tulemuste põhjal võib väita, et ilutulestikul  on lindudele väga suure häiring. „Lindude ja loomade meeled on reeglina ärksamad kui inimeste - nad kuulevad helisid  ja näevad valgust teisiti, inimesel on raske ette kujutada, mida loom ilutulestiku ajal taluma peab. Ilutulestikuga pannakse linnaelustik  sõjaseisukorda ja seda pelgalt selleks, et saaksime lühiajalise emotsionaalse naudingu - see nauding ei ole aga proportsionaalne häiringuga, mida peavad taluma linnaloomad,” ütles Mägi.

Ilutulestiku kasutamise piirang lisatakse Tartu ja Tartu 2024 keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi minimaasete nõuete hulka. Juhendit peavad jälgima kõik avaliku ürituse ja linnalt toetust saanud sündmuse korraldajad. Samuti kõik Tartu 2024 põhi- ja lisaprogrammi kuuluvad sündmused.  

Eramaal toimuvatel eraüritustel võib jätkuvalt kasutada ka kõrgema kategooria ilutulestikku, kuid selleks tuleb eelnevalt küsida luba linna ettevõtluse arengu osakonnast.