Tänasest on avalikul väljapanekul Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023.

Tegevuskava avalik väljapanek toimub kuni 16. septembrini ja selle aja jooksul on oodatud tagasiside tegevuskavale.

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava põhineb 2017. aastal valminud Tartu linna välisõhu strateegilisel mürakaardil. Tegevuskava eesmärk on leida vähendada keskkonnamürast tingitud kahjulikke mõjusid (ja mürahäiringut) eelkõige seal, kus müra mõju ning mürast mõjutatud inimeste arv on suur. Vaiksetes piirkondades on eesmärgiks mürataseme suurenemise vältimine.

Ettepanekud ja arvamused tegevuskava kohta on oodatud hiljemalt 16. septembriks 2018 Tartu kodulehel: www.tartu.ee/keskkonnamura-vahendamise-tegevuskava.

Ettepaneku võib sisesta kodulehe vormile või saata linnamajanduse osakonda kas tavapostiga (Raekoja plats 3, 51003 Tartu) või e-postiga (lmo@raad.tartu.ee).