Tartu linn osaleb  Eesti Rohelise Liikumise projektis „CLIKIS-Network – kliimasõbralikud kooliköögid”, milles on tähtsal kohal toidujäätmete vähendamine ja toiduraiskamise ennetamine haridusasutustes.

  • Toit ja aiandus
  • 16. märts 2022
  • Foto: Tartu Forseliuse Koolis võttis tänukirja vastu kooli maailmamuutjate eestvedaja kodunduse ja käsitöö õpetaja Maarja Tamjärv / Tartu LV

Projekti eesmärgiks on näidata, kuidas lasteaia- ja kooliköökides on võimalik keskkonnamõju vähendada, pakkudes seejuures tervislikku, lapsesõbralikku, kvaliteetset ning taskukohast toitu. See on osa kestlike toidusüsteemide rakendamisvõimalustest haridusasutustes. Olulisel kohal toiduvalmistamise ja keskkonna parandamisel on mahetooraine ning lühikese tarneahelaga tooraine kasutamine. Mahetoorainet kasutavad õpilaste toitlustamisel kõik Tartu koolid ning mitmed lasteaiad.

"Eelmisel aastal, mil projektiga liitusime, keskendusime Tartus lasteaedadele. Sel aastal uurisime Tartu koolidelt, kuidas välditakse toidu raiskamist ja mida tehakse, et toidujäätmeid tekiks vähem," ütles abilinnapea Mihkel Lees.

Kümnelt koolilt saadud tagasiside andis ülevaate nii koolisööklas tehtavast kui ka õpilastele korraldatud tegevustest, mis aitavad toiduraiskamist ennetada ning tarbimisharjumusi parandada. 

Projekti eestvedaja Marilin Eessalu sõnul on hea meel näha, kuidas koolid näitavad üles initsiatiivi selle olulise probleemiga tegelemisel ning kasutavad toidu raiskamise ennetamiseks erinevaid häid praktikaid. Tartu Descartesi Koolis ei visata allesjäänud lõunatoitu minema, vaid pikapäevarühma lastel on võimalus seda soovi korral süüa. Samuti võivad kõik soovijad peale söögivahetundide lõppu minna taas sööklasse ning süüa koolilõunast ülejäänud toitu.

Tartu Kivilinna Kool tõi välja, et taldrikule jäetud toidujäätmete kaalumine annab palju kasulikku informatsiooni nii õpilastele, kooli administratsioonile kui ka toitlustajale (P. Dussmann Eesti OÜ). Söökla peab toidujäätmete kohta igapäevaselt tabelit, millest nähtub, kui palju õpilasi sööb ja mitu liitrit toitu üle jääb. On lahendusi, kus äravisatud toidujäätmed jõuavad taludesse loomadele.  Õpilastega tehtavatest headest praktikatest tõi Tartu Kesklinna Kool välja igal õppeaastal toimuvad ülekoolilised toitumisega seotud üritused. Selle aasta teema oli hoidised: toimus hoidiste näitus ja degusteerimine ning valiti parim. Huvitav oli lugeda õpilaste tagasisidet kodus tehtavate toitude osas.

Koolidest saadud tagasiside põhjal valiti välja kolm kooli, kelle tegevuste süsteemsus toidu raiskamise ennetamisel eristus. Need olid - Tartu Forseliuse Kool, Tartu Descartes´i kool ja Tartu Rahvusvaheline Kool. Need koolid said linnalt hea töö eest tänukirjad.

Koolidesse ja lasteaedadesse jõuavad lähiajal ka projekti „CLIKIS-Network – kliimasõbralikud kooliköögid“ plakatid, mis käsitlevad toidu ja keskkonna seoseid, mahetoitu, toidu äraviskamist ning hooajalisusega arvestamise olulisust menüüde koostamisel.

Tartu koolid ja lasteaiad ennetavad toiduraiskamist