Keskkonnaagentuur uuris sel sügisel koos Tartu koolide õpilastega, kas õhk koolide ümbruses on puhas ja kas kooli tänavapoolses küljes on õhukvaliteet halvem (NO2 kontsentratsioon suurem) kui kooli siseõues ning kui suurel määral?

  • Kliima
  • 23. november 2019
  • Foto: Õhupuhtus tagab ka nähtavuse ja parema mobiililevi. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Neljanädalase mõõteperioodi tulemustest saab järeldada, et õhukvaliteet projektis osalenud koolide juures lämmastikdioksiidi kontsentratsioonide osas on hea – ühtegi kehtestatud piirväärtust mõõteperioodi tulemuste raames ei ületatud. Perioodi keskmine NO2 kontsentratsioon jääb oluliselt madalamaks lämmastikdioksiidile kehtestatud aasta keskmisest piirväärtusest (40 μg/m3) .

„Projekti tulemuste analüüsist ilmnes, et mida kaugemal asub mõõtmispunkt liiklustihedast sõiduteest, seda väiksemad on ka lämmastikdioksiidide kontsentratsioonid. Seega saame antud projekti raames kinnitada varasemaid teadmisi, et linnaõhu kvaliteet on oluliselt mõjutatud transpordist ning heitetase sõltub otseselt kaugusest heiteallikast.“ kommenteeris projekti eestvedaja, Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist Helen Heintalu.

Õhukvaliteedi hindamine võimaldas saada informatsiooni, millises keskkonnas meie koolilapsed igapäevaselt viibivad ning kas õhukvaliteet muutub oluliselt, kui mõõta seda erinevates asukohtades kooli ümbruses.

„Sellise kodanikke kaasava projekti eesmärgiks on soov laiendada kodanikuteaduse valdkonda kuuluvate keskkonnateemaliste uuringute ulatust ning piirkondlikku katvust. Suur rõhk projektis on just hariduslikel ja kaasavatel eesmärkidel, millega sooviti juhtida õpetajate, õpilaste ja lastevanemate tähelepanu keskkonnaprobleemidele ja tõsta nende keskkonnateadlikkust. Samuti pakkuda õpilastele keskkonnauuringute kogemust, numbriliste tulemuste lahtimõtestamist ning innustada neid edasisteks keskkonnauurimuste läbiviimiseks.“ selgitas keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala.

Kuigi Tartu koolide juures on mõõtmisperiood lõppenud, on üleeuroopalised koolide tulemused alles koondamisel. Anname peagi ülevaate ka üleeuroopalises kontekstis – millise õhukvaliteediga keskkonnas Euroopas koolilapsed igapäevaselt viibivad.

Soovime tänada projektis osalenud Tartu koolide entusiastlikke loodusainete õpetajaid ning nende uudishimulikke õpilasi. Septembri keskpaigas alanud projekti käigus paigaldas Keskkonnaagentuur neljaks nädalaks NO2 passiivsed difusioonkogujad Tartu Mart Reiniku kooli, Karlova kooli, Katoliku Hariduskeskuse ja Kivilinna kooli juurde.  Tartu koolide juures teostatud lämmastikdioksiidi kontsentratsioonide mõõtmistulemuste kohta saab detailsemat kokkuvõtet lugeda siit.

Tartu projekt kuulus Euroopa Keskkonnaameti poolt juhitavasse üle-Euroopalise õhukvaliteedi teemalisse kodanikuteaduse projekti CleanAir@School.