Tartu linna korteriühistud saavad taas esitada taotlusi rattaparkla ehitamise toetuse saamiseks.

Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud või mitu korteriühistut üheskoos, mille korterite arv on kümme või rohkem. Rattaparklate ehitamise toetamiseks on ette nähtud 21 000 eurot.

Toetuse suurus rattaparkla, sealhulgas vajaliku aluspinna ehitamiseks on kuni 50 protsenti kogumaksumusest (ülemmäär 3000 eurot).

2021. aastal sai linnalt rattaparklate toetust 10 korteriühistut kogusummas 26 000 eurot. 2022. aasta alguses jagati toetust seitsmele korteriühistule summas 20 000 eurot.

Korteriühistule rattaparkla paigaldamise toetuse andmise korraga saab tutvuda kodulehel: www.tartu.ee/jalgrattaliiklus#rattaparkla-toetus

Toetuse saamiseks vajalikud materjalid tuleb linnamajanduse osakonnale esitada elektrooniliselt LMO@tartu.ee. Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub. Linnamajanduse osakond teavitab taotluste vastuvõtmise lõpetamisest Tartu linna kodulehel.