Tartu Linnavolikogu kiitis heaks ja saatis avalikustamisele Tartu linna jäätmekava aastateks 2020-2024 projekti. Kavas käsitletakse jäätmehoolduse praegust olukorda, eesmärke ning nende saavutamise meetmeid.

  • Jäätmed
  • 28. november 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Jäätmetekke vältimiseks ja vähendamiseks on eelkõige oluline teadlikkuse edendamine ja jäätmete tekkekohas sorteerimise kasv, jäätmejaamade arendamine ning korduskasutuse, ringmajanduse ja asjade hoolduse ja remondi propageerimine.

Jäätmekava projekt on avalikul väljapanekul kuni 15. detsembrini 2019 Tartu linna veebilehel. Kava arutamiseks toimub avalik arutelu 16. detsembril kell 17 linnamajanduse osakonnas (Raekoja plats 3).

Tutvu jäätmekava projektiga siin.

Ettepanekud jäätmekava kohta palume esitada linnamajanduse osakonda e-postiga aadressil Lmo@raad.tartu.ee või tavakirjaga aadressil Raekoja plats 3, Tartu 51003.