Võib olla on teieni jõudnud info, et 03. aprillil kutsub Tartu linnavalitsus linnakodanikke kergliikluse teemat uues linna üldplaneeringus arutama. See on võimalus linna senist kergliikluse arendamise pikaajalist suunda kas toetada või, siis anda sisendit selle muutmiseks või parandamiseks

Abilinnapea Jarno Laur on öelnud, et "Tartu uus üldplaneering seab eesmärgiks autoliikluse vähendamise ja jalakäijate ning ratturite tingimuste parandamise. Eesmärk on, et kergliiklusteede võrk oleks katkematu ja et tänavatel oleks rattaga võimalik sõita ka talvel".

Tartu Liiklejate Koda on teinud ettepanekuid jalgrattateede planeerimise põhimõtete osas üldplaneeringu eskiisi faasis ja pidevalt ka kergliiklusteede komisjoni kaudu.

Peamised põhimõttelised küsimused, milles me linnaplaneerijate ja liikluse korraldajatega konsensusele ei ole veel jõudnud on:
+ kas jalgrattateede võrgustik tartus peaks sisaldama ka magistraalseid jalgrattateid / marsruute, kus saab kiirelt ja sujuvalt ja ohutult liigelda?
+ milline peaks olema magistraalsete jalgrattateede ohutu projektkiirus (5, 10,15, 20, 25 km/h?)
+ sellest tulenevalt, kuidas tagada ohutus? - kas ja kuidas eraldada mootorsõidukitest? kas ja kuidas eraldada jalakäijatest?
+ kui ohutu lahendus olemas olevasse tänavaruumi ei mahu, siis kuidas seada prioriteete liikumisviiside ja parkimise vahel?
+ kas magistraalsed jalgrattateed peaksid olema üldplaneeringus määratletud nii nagu on praegu magistraaltänavad?

Selleks, et 03. avalikul arutelul tõhusalt ettepanekuid teha ja jõuda omavahel ühistele või sarnastele arusaamadele kutsume kõiki keda jalgrattaliikluse teema puudutab või huvitab selle üle koos arutama neljapäeva 30. märts õhtul kell 18.00. Sisevete Saatkonnas.

Kõik arvamused ja ettepanekud ja küsimuse püstitused on teretulnud. Kes ei jõua kohale tulla, võite kirjutada.