Tartu linn koostöös OÜ-ga Filaret  käivitab pilootprojekti suitsukonide turvaliseks kokku kogumiseks spetsiaalsetes kastides, et vähendada sigaretifiltrites sisalduvate toksiliste ainete sattumist loodusesse ja sealt toidulauale.

Kokku paigaldatakse Tartu kesklinna seitse kasti: viis kasti Emajõe promenaadile (Naiivist kuni turuhooneni), üks Autovabaduse puiesteele ja üks Pirogovi parki. Kastidesse kogutud konid saavad hiljem uue elu 3D printimise materjalina. Esialgu on tegemist katseprojektiga, mis kestab 7. augustini.

Ettevõtluse arengu osakonna juhataja Kaili Ojametsa sõnul tasub nutikate ja keskkonnahoidlike äriideedega Tartusse tulla. "Tartu on suurepärane koht selliste ärimudelite proovimiseks, sest oleme pilootide käivitamises kiired ja efektiivsed. Seda teavad juba paljud ettevõtjad üle Eesti ja mujaltki. Sellistest katsetamistest võib kasvada välja pikaajaline koostöö ja sellest võidab siis juba nii ettevõtja kui linn."

Linnamajanduse osakonna juhata Rein Haagi sõnul soovib Tartu linn järjest rohkem pöörata tähelepanu keskkonnahoiule ja Emajõe vee puhtusele.

„Emajões elutsevatele kaladele on sigaretifiltrid ohtlikud, seetõttu on nende kokku kogumine ja taaskasutamine väga oluline,“ sõnas Haak.

Igal aastal satub loodusesse üle 80 tonni sigaretifiltreid. Üks suitsukoni võib mürgitada kuni 1000 liitrit vett ning konist vette eritatud mürkained võivad seal püsida kuni kaksteist aastat, olles vee-elanikele surmavad. Sigaretifiltrid on valmistatud tselluloosatsetaadist ja sisaldavad mitmeid toksiine nagu kaadmium, plii ja arseen. Uuringud näitavad, et selliste ainete levimine veekogudes on ohtlik nii kaladele kui vee-elustikule laiemalt.

Filaret OÜ on ringmajanduse põhimõtteid järgiv ettevõte, mis pakub unikaalse lahendusena suitsukonide kogumisteenust, aidates konijäätmeid tänavatelt ja loodusaladelt eemaldada, et need omakorda ümber töödelda keskkonnasõbralikuks 3D printimise materjalilõngaks (filamendiks).

Tegemist on komposteeruva materjaliga ning see aitab vähendada plastjäätme probleemi antud valdkonnas. Konikastid on valmistatud peamiselt jäätmematerjalist, vähendades nii ka nende jalajälge ja sobides ringmajanduslike põhimõtetega.