Kolmapäeval, 15. detsembril kell 12 avatakse Tartu kesklinnas Emajõe kaldapealsel veemõõdutorn-infotabloo, mis hakkab reaalajas näitama õhutemperatuuri ning Emajõe veetaset ja –temperatuuri, teatas Tartu Linnavalitsus.

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) ja Tartu linnavalitsuse koostöös paigaldatakse seitsme meetri kõrgune veemõõdutorn Kaarsilla lähistele. Torni tipus asetseval tablool näidatakse reaalajas automaatjaama poolt mõõdetavat õhutemperatuuri ning Emajõe veetaset ja -temperatuuri. Andmed uuenevad iga 10 minuti tagant.

Veetase kõigub neli meetrit

Veetaseme mõõtmist alustati Tartu linnas Emajõel 1867. aastal kui Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatoorium paigaldas Kivisillale veetaseme mõõdulati. Ajendiks oli kevadine suurvesi, mis peale lumerohket talve põhjustas Tartu linnas ulatusliku üleujutuse. Emajõe absoluutne maksimaalne veetase on 373 cm üle jaama graafiku nulli ning pärineb sama aasta 6. maist. Absoluutne minimaalne veetase on mõõdetud 27. novembril 1939 ning see on –52 cm alla jaama graafiku nulli.

Enam kui 4-meetrine maksimaalse ja minimaalse veetaseme amplituud näitab, et jõe veetaseme jälgimine on tähtis nii linnarahva turvalisuse tagamiseks, insenertehniliste rajatiste planeerimisel kui teaduslikust seisukohast.

Tartu hüdromeetriajaama rekonstrueerimine ja veemõõdutorni paigaldamine on osa EMHI seirevõrgu moderniseerimisest ajavahemikul 2010-2013, mida teostatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti “Hüdromeetrilise, meteoroloogilise ja rannikumere seirevõrgu moderniseerimine keskkonnaseire võimekuse tõhustamiseks“ raames.