Tartu linn uurib vesinikutehnoloogiate kiiremaks ja laialdasemaks kasutuselevõtuks võimalusi liituda Euroopa Komisjoni poolt algatatud uue initsiatiiviga European Clean Hydrogen Alliance.

  • Bioneeri uudised
  • 6. august 2020
  • Foto: Tartu kesklinn Plasku katuselt/Ahto Sooaru

Ühenduse eesmärgiks on vesinikutehnoloogiate laialdane kasutuselevõtt aastaks 2030, ühendades taastuvenergia ja vähese süsinikusisaldusega vesiniku tootmise, nõudluse tööstuses, liikuvuses ja muudes sektorites ning vesiniku edastamise ja jaotamise. Koos alliansiga soovib Euroopa Liit saavutada selles valdkonnas oma juhtpositsiooni maailmas, et toetada eesmärki saavutada süsinikuneutraalsus 2050. aastaks.

„Ühe perspektiivikama lahendusena süsinikuneutraalsuse saavutamisel nähakse täna vesinikutehnoloogiaid, seetõttu on ka Tartu linna uues energia- ja kliimakavas pööratud tähelepanu vesinikutehnoloogiate kasutamisele,“ arutles abilinnapea Raimond Tamm.

Madala süsinikusisaldusega tehnoloogiad on võtmetähtsusega kliimamuutuste ennetamisel ja kasvuhoonegaaside tekke vähendamisel. Selleks, et olla kursis vesinikutehnoloogiate valdkonna arengutega ühines Tartu linn vaatlejate võrgustikuga rahvusvahelise vesinikutehnoloogia initsiatiivi FCH 2 JU poolt ellu kutsutud vesinikuregioonide projektis.

Võrgustiku avakoosolek toimub 3. septembril.

Säästva Tartu kohta saab lähemalt lugeda Tartu kodulehel.