Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Teadusfond korraldavad 14. – 15. jaanuaril Tartus kõrgetasemelise teaduspoliitika seminari, millest võtavad osa Euroopa riikide teadusministrid ja Euroopa teadusfondide juhid. Selline Euroopa riikide teadusfondide ühenduse EUROHORCs esimene kokkusaamine toimus Lissabonis kaks aastat tagasi.

  • Majandus
  • 13. jaanuar 2011
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Tartus peab ettekande ka ühisseminaride idee algataja, Portugali teaduse, tehnoloogia ja kõrghariduse minister Jose Mariano Gago. Arutelu all on Euroopa teaduspoliitika olukord ning Euroopa Liidu teaduse rahastamise 7. raamprogrammi edasine käik.

Lõviosa Euroopa teadusrahast liigub riiklike teadusfondide kaudu, seminaril on kohal ka teadusfonde ühendava organisatsiooni EUROHORCs president Dieter Imboden ning Euroopa Komisjoni teadusvoliniku nõunik Waldemar Kütt. Üritusele lisab kaalu see, et osalejate hulgas on suurte teadusriikide (Prantsusmaa, Šveits, Saksamaa, Suurbritannia, Holland jt) teadusfondide juhid.

Kui Euroopa Komisjoni kaudu investeeritakse teadusse umbes 9 miljardit eurot aastas, siis nüüd Tartusse kogunevad juhid esindavad fonde, mis ühtekokku panustavad Euroopa teadusse 29 miljardit aastas. On selge, et selline kogu mõjutab tugevalt kõiki globaalseid teaduspoliitilisi otsuseid ning üha olulisemaks muutubki omavaheline koostöö, mida seekord Tartus edasi arendatakse. Aruteluteemad on aktuaalsed ka Eesti kontekstis, näiteks tasakaal kõrghariduse, fundamentaal- ja rakendusteaduste ning innovatsiooni vahel või tasakaal Euroopa arnenenumate ja tagasihoidlikumate teadusriikide vahel.