Tartu linnavalitsus otsustas sõlmida MTÜga Emajõe Lodjaselts koostöölepingu lodjapargi arendamiseks ning seada selleks Emajõe Lodjaseltsi kasuks hoonestusõigus üle 2,3 hektari suurusele kinnistule Emajõe ääres Ujula tänaval.

Hoonestusõiguse seadmise tingimuste kohaselt peab Emajõe Lodjaselts lammutama kinnistul paikneva vetelpäästehoone ja ehitama välja lodjakoja ehitised, juurdepääsuteed ja parklad ning rajama haljastuse ja mänguväljakud.

Emajõe äärde praegusest lodjakojast linna poole jäävale alale on kavas rajada multifunktsionaalne laevaehitus- ja kultuurikeskus - lodjapark, kus on plaanis hakata ehitama erinevaid ajaloolisi siseveelaevu. Seal leiavad koha jõemuuseum, laste lodjamaa, uurimis- ja koolituskeskus, väikesadam jpm. Külastajad saavad oma silmaga jälgida laevade ehitamist. Lodjapargis hakkavad ka toimuma erinevad kultuuriüritused - kontserdid, filmiõhtud ja õppepäevad.

Emajõe Lodjaseltsi juhatuse liige Priit Jagomägi ütles, et ehitusluba loodetakse saada augusti alguses ja rahastusotsus novembris. Positiivse otsuse korral on ehitusega kavas pihta hakata järgmisel aastal ja uus lodjapark peaks valmima hiljemalt 2013. aasta lõpuks. Jagomäe sõnul tulevad uue lodjapargi ehitised madala energiatarbega ja plaanis on kasutada päikesekollektoreid tarbevee soojendamiseks ning laevaehituse jääke kütteks.

Projekti kogumaksumus on 53,6 miljonit krooni ja MTÜ Emajõe Lodjaselts loodab raha saada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist. Tartu linn kaasfinantseerib projekti selle heakskiitmisel kuni 8 miljoni krooniga.