28. aprillil korraldas SEI Tallinn koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga järjekordse teabepäeva liikuvuse ja linnaplaneerimisega seotud ekspertidele, ametnikele ja vabaühendustele

Ürituse eesmärgiks oli anda ülevaade linnaliikuvuse tegevustest Eestis 2015. aastal ning tuua kokku valdkonna eksperdid üle Eesti.

Muuhulgas anti ülevaade viimasel aastal läbi viidud liikuvusuuringutest, linnaliikuvusega seotud uutest IT lahendustest, üritusest “European Mobility Week” (Euroopa liikuvusnädal), linnade liikuvuskavade võrgustikest Euroopas, Põhja-Tallinna üldplaneeringutega seotud liikuvusuuringutest, jalgrattaringluse teostatavusest Eesti linnades, Tehnopoli liikuvuse arendustegevustest ning Tallinna liinivõrgu optimeerimisvõimalustest.

Ettekandjate hulgas oli erialaspetsialiste Arengufondist, Tehnopolist, ministeeriumitest ning kohalikest omavalitsustest.

Infopäeval osalenud ning teised säästva linnaliikuvuse huvilised saavad kõiki ettekandeid näha leheküljel: ENDURANCE - Säästva linnaliikuvuse kavade ja linnaplaneerimise edendamine Euroopa linnades.