Eesti Ornitoloogiaühingu teadusajakirjast Hirundo saab lugeda rukkiräägu individuaalsest elupaigakasutusest ning metskurvitsate saabumisaegadest Eestisse viimase saja aasta jooksul.

Riho Marja, Jaanus Elts ja Liis Keerberg uurisid 2020. ja 2021. aastal viie rukkiräägu elupaigakasutust Ida-Eesti põllumajandusmaastikes GPS-saatjate asukohapunktide alusel. Kogutud andmete alusel tehti indiviidipõhine analüüs. Ilmnes, et räägud kasutasid erinevaid elupaiku ja vahetasid neid tihti, seda nii öösel kui päeval.

Riho Marja ja Jaanus Elts annavad oma artiklis ülevaate metskurvitsa saabumisaja muutustest Eestisse viimase saja aasta vältel. Lisaks uurisid nad, kuidas kliimatunnused mõjutavad metskurvitsate esimeste isendite saabumist.

Uku Paal teeb ülevaate lindude liigilisest mitmekesisusest, arvukusest ja koloniseerimispotentsiaalist Kirde-Eesti avatud ja metsaga kaetud põlevkivikaevandusaladel.

Ajakirja Hirundo numbrit 1/2022 saab lugeda ja alla laadida veebilehelt www.eoy.ee/hirundo. Paberväljaannet saab tasuta Eesti Ornitoloogiaühingu kontorist.

Hirundo on Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas. Ajakirjas ilmuvad uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitse probleemidest. Ajakirja ilmumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.