Tehnoloogiaettevõte R8 Technologies koos Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega tutvustab teisipäeval majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatele ning suurematele elektrimüüjatele Nord Pooli elektrihinna tasandamise mehhanismi rahastamise ettepanekuid ja ühtlasi tiputarbimise vähendamise lahendust.  

„R8 Technologies jaoks on alati prioriteediks olnud hea sisekliima saavutamine minimaalsete kuludega. Elektri turuhind on meie hoonete juhtimise algoritmides oluline komponent,“ lausus R8 Technologies nõustaja Kristo Peerna. „Püüdes leida võimalusi klientide energiakulude vähendamiseks, tegime sügisel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku Nord Pooli algoritmi täiendamiseks lisamehhanismiga, mis aitab vältida põhjendamatult kõrgeid elektrihindasid. Meil on hea meel, et juba sel nädalal tehakse esimene oluline samm meie poolt välja pakutud mehhanismi juurutamiseks. Nüüd on ka tarbijatel võimalus elektri hinna kujundamise protsessis sõna võtta.“

R8 Technologies ettepaneku kohaselt loob Nord Pool pärast päev-ette turu sulgemist võimaluse veel 15 minuti jooksul oma hiljuti tehtud tarbimis-/nõudluspakkumisi korrigeerida. Agregaatorite kaudu turul osalevad tarbijad saavad teha pakkumisi oma tarbimise osas juhul, kui see võimaldab vähendada elektrihinda teatud tunnil ehk saada lahti kõige kallimast tootmise pakkumisest.

„Meie hinnangul peab lisamehhanism rakenduma siis, kui kõige kallima pakkumise maht on väiksem, kui ette määratud lävend - näiteks 50MWh – ehk seda on realistlik kompenseerida tarbijate poole peal,“ lausus Tallinna Tehnikaülikooli professor Eduard Petlenkov. „Tarbijad saavad elektrienergia koguseid, mille võrra nad on nõus oma tarbimist vähendama, korrigeerida 15 minuti jooksul ja nad saavad selle eest hüvitist. Kui summaarne tarbijate poolne pakkumine on suurem kui kõige kallima tootmise maht, siis viimasest loobutakse ja hind muutub väiksemaks võrreldes eelnevalt fikseeritud hinnaga.“ 

Tallinna Tehnikaülikooli professor Juri Belikov leiab, et elektrihinna vähendamiseks peaksid kõik turuosalejad R8 algatusega kaasa tulema. „Kindlasti peavad tarbimist vähendavad tarbijad olema motiveeritud,“ lisas ta.  

R8 Technologies on tehnoloogiaettevõte, mis tegutseb energia ja kinnisvara sektorites. R8 Technologies on loonud hoonete intelligentse energiajuhtimise tarkvara, mille kasutusele võtmine on lihtne, kiire ja ei vaja täiendavaid investeeringuid. Ahmet Köse juhitava tehnoloogia arendusosakonna poolt loodud R8 Digitaalne Operaator on tehisintellekt, mis juhib kaasaegsete ärihoonete tehnosüsteeme, pidades silmas kolme põhiparameetrit – parem sisekliima, kõrgem energiaefektiivsus ning tehnosüsteemide pikaajalisus. R8 Digitaalse Operaatori keskmine saavutatud energiasääst on rohkem kui 20%.