Kevad läheneb ja kutsume lapsi koos õpetajate ja vanematega osalema loodushariduslikus ettevõtmises „Tere, Kevad!”. Juba 20 aastat oleme koos kevadet otsinud ning oma tegemisi ka teistega jaganud. Osalema on oodatud lasteaedade vanemate rühmade lapsed ning 1.–9. klassi õpilased koos õpetajatega. Kevadeotsimine algab 1. märtsil ja kestab kuni kõik kevadmärgid leitud – mai lõpuni.

Tere, Kevade!” eesmärk on lähendada lapsi loodusele ning õpetada neid märkama looduses toimuvaid muutusi. Kevad on hea aeg märgata taime- ja linnuliike siis, kui nad ilmuvad loodusesse ükshaaval ja tasapisi: kevade edenedes. Nii on parem liike tundma õppida ning praktiline looduse tundmine -- liikide ja nende omavaheliste seoste tundmine ongi alus, millele saab hiljem rajada laiemat keskkonnahariduse kursust. "Tere, Kevad!" eesmärk on õpetada tundma meie tavalisemaid taime- ja linnuliike Kevade abiga, et rajada alust Maailma toimimise mõistmiseks järeltulijatel.

Lapsed õpivad tundma looma- ja taimeliike: õpitakse ja jälgitakse 36 Eestis tavalise looma- ja taimeliigi ilmumist kevadisse loodusesse. Kevadekuulutajateks on valitud esimesena õitsema hakkavad taimed (nt. sinilill, paiseleht), saabuvad rändlinnud (nt. põldlõoke, kuldnokk, valge-toonekurg), esimestena ärkavad liblikad (koerliblikas ja lapsuliblikas) ja kahepaiksed (rohukonn) ning esimesed seened (kevadkogrits). Lapsed sisestavad nende ilmumise kuupäeva kevadvaatluste veebis asuva lihtsa vormi kaudu andmebaasi ning kevade saabumist üle Eesti saavad nõnda jälgida nii osalejad kui ka kõik teised huvilised.

Lisaks loodusvaatlustele sisaldab „Tere, Kevad!” ka teemakohaseid lisategevusi nagu kevadekuulutajate joonistamine ja neist luuletamine ning kevadfotode konkurssi. Lisategevused annavad võimaluse lõimida loodusvaatlusi paljude teiste õppeainetega. Jätkub ka loodusviktoriin kahes vanuserühmas, kus lapsed on nii küsijate kui ka vastajate rollis.

Eelmisel aastal avastas koos kevadet üle 7300 lapse ligi 260 koolist ja lasteaiast üle kogu Eesti. Projekti töökeel on eesti keel. Olulised juhendmaterjalid veebis on olemas ka vene keeles.

„Tere, Kevad!” initsiaatorid ja läbiviijad on MTÜ Studio Viridis Loodushariduse (Muraste Looduskool) ning Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja veel mitme teadus- ja haridusasutuse juurest. Finantsiliselt toetab SA Keskkonnainvesteeringuite Keskus. Sõpru ja aitajaid on veelgi:

Vaatlused algavad, nagu alati, 1. märtsil. Koolide ja lasteaedade vaatlusrühmade juhendajail palume oma rühmad registreerida "Tere, Kevad!" veebis.