Tervisekaitseamet kõrvaldas müügilt mitmeid Hiinas valmistatud mänguasju, mis ei vastanud Eestis ja Euroopa Liidus kehtestatud ohutusnõuetele.

Hiinas toodetud nukk „Sparkle Girls Winter Fairy“ ei vastanud majandus ja kommunikatsiooniministri määruse nr 57 "Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nõuetele, kuna nuku kingad sisaldasid bis(2-etüülheksüül)ftalaati koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 5 korda ning dibutüülftalaati koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 125 korda.

Ftalaadid on reproduktiivtoksilised ained, mis võivad pikaajalisel toimimisel olla kahjulikud suguvõimele. Ftalaate kasutatakse peamiselt plasti pehmendajana ehk plastifikaatorina.

Hiinas toodetud mänguasi „Arstikomplekt 34x26 karbis“ ei vastanud majandus - ja kommunikatsiooniministri  "Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse lisa kande 51 nõuetele, kuna mänguasja komplekti kuuluva stetoskoobi toru sisaldas bis(2-etüülheksüül)ftalaati   koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 71 korda ning dibutüülftalaati (DBP) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 34 korda.

Kõrvarõngad Parfois ei vastanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nõuetele, kuna kõrvarõnga nõel (kõrva läbiv ehteosa) sisaldas niklit koguses 1,2 μg/cm 2 nädalas, mis ületab lubatud migratsiooni piirväärtust (0,2 μg/cm 2nädalas) 6 korda.

Nikkel on tugev sensibiliseerija ning võib seetõttu põhjustada naha allergilist reaktsiooni.

Hiinas toodetud mänguasi „Baby Mix püramiid“ ei vastanud majandus - ja kommunikatsiooniministri määruse nõuetele. Mänguasi võib põhjustada lämbumist, kuna testimisel eraldus üks neljast kinnituspulgast , mis mahtus väikeste osade silindrisse.

Selline detail võib mängimisel sattuda lapse hingamisteedesse ja põhjustada lämbumist.