11. jaanuar 2024: Tetra Pak on lisanud oma jätkusuutlike pakendilahenduste valikusse C38 Pro™ – uue toote, mis sisaldab sertifitseeritud ringlussevõetud polümeere. See korduvsuletav ja tulevikukindel kinnitatud kork on loodud püsima pakendi küljes ja hoidma nii ära prügi tekkimise.

  • Jäätmed
  • 11. jaanuar 2024
  • Foto: Tetra Pak ja Valio toovad Põhja-Euroopas turule esimese sertifitseeritud taaskasutatud polümeeridest valmistatud kinnitatud korgi / Pressifoto

  • Tetra Pak ja piimandusettevõte Valio toovad turule uue pakendile kinnitatud korgi, milles kasutatakse 30% ulatuses sertifitseeritud ringlussevõetud polümeere. Kork on esimene omataoline Põhja-Euroopa turul ja kujutab endast uuendust ringlussevõtu valdkonnas. 

  • Sertifitseeritud ringlussevõetud plasti kasutamise kombineerimine plastprügi teket vähendava pakendile kinnitatud korgiga tähistab saavutust mõlema ettevõtte ringlussevõtu alastes jõupingutustes.

Soome juhtiv piinatootmisettevõte Valio on esimene toiduainete tootja Põhja-Euroopas, kes kasutab C38 Pro™-d ning kelle pakendid sisaldavad 30% sertifitseeritud ringlusse võetud polümeere. Korke kasutatakse Valio PROfeel® valgujookide ja Latte kohvijookide puhul kasutatavatel Tetra Top® pakenditel.

„Oleme väga uhked, et oleme ringlussevõtu valdkonna esirinnas. Antud uus lahendus on kooskõlas meie pakendite jätkusuutlikkuse eesmärgiga, mis näeb ette, et 2030. aastaks on kõik meie poolt toodetud ja tarnitud ühekordselt kasutatavad tootepakendid valmistatud taastuvatest või ringlussevõetud materjalidest. Oleme kindlad, et see tugevdab meie positsiooni piimatoodete turul,“ ütles Valio pakendiarenduse juht Juhana Pilkama. 

 

Sertifitseeritud ringlusse võetud polümeeride esimene kasutusele võtja

 

2022. aastal sai Tetra Pakist esimene kartongpakendite tootja, kes pakkus sertifitseeritud ringlussevõetud plasti sisaldavaid lahendusi. Tetra Paki karpide korkides, kinnitustes ja kattekihtides kasutatavad sertifitseeritud ringlussevõetud polümeerid on toodetud ISCC järelevalveahela meetodil. See tähendab, et kasutatud plastmass on valmistatud ringlussevõetud ja ringlussevõtmata materjalide segust, kuid selles sisalduvate ringlussevõetud materjalide liikumist on jälgitud kogu Tetra Paki tarneahela vältel.

„ISCC sertifikaat tagab, et plastijäätmed on väärtusahela alguses ringlusse võetud. Ringlussevõetud materjali allikaks on ISCC poolt sertifitseeritud segaplastijäätmed pärast tarbimist ringlusse võetud materjalist,“ selgitab Tetra Pak Finlandi müügidirektor Anna Ilomäki ja jätkab:

„Sertifitseeritud ringlussevõetud polümeerid on võtmetähtsusega osa Tetra Paki lähenemises ringlussevõtule, mis hõlmab fossiilsete ressursside sõltuvuse minimeerimist, tooraine vastutustundlikku hankimist, pakendite kujundamist ringlussevõtu tõhustamiseks ja prügi vähendamiseks ning samuti koostöö arendamist tõhusa kogumise ja ringlussevõtu taristu arendamiseks kogu maailmas.“

 

Mis on sertifitseeritud ringlusse võetud polümeerid?

 

Plastijäätmeid töödeldakse keemiliselt (muutes need vastavaks toiduohutuse nõuetele), suunatakse plastitootjate poolt töötlemisele koos esmase plastiga ja kasutatakse uuesti uute kartongpakendite tootmisprotsessis. 

  • • Nii toodetud segaplast tarnitakse eelnevalt kindlaksmääratud Tetra Pak®-i tootmiskohtadesse, mis on sertifitseeritud vastavalt kolmanda osapoole järelevalveahela meetodile (massibilansi põhiselt). 
  • • Nendes tootmiskohtades toodetud Tetra Pak® kartongpakenditel võib seetõttu kasutada kolmanda osapoole sertifitseerimismärgist, mis tõendab, et lõpptootes on kasutatud sertifitseeritud ringlussevõetud polümeere.

 

Uus direktiiv korkide kinnitamise kohta

 

ELi ühekordsete plasttoodete direktiivis on sätestatud, et plastist valmistatud ühekordselt kasutatavad joogipakendid on lubatud turule ainult juhul, kui nende korgid ja kaaned jäävad ka pärast avamist pakendile kinnitatuks. See 2024. aasta juulis jõustuv direktiiv on ELi laiema plastistrateegia lahutamatu osa ja ELi ringmajanduse tegevuskava oluline element.