Tetra Pak ja meil Eestis kuulsust kogunud pesitsusrahu ajal metsade raiumisega tegelenud suurkontsern Stora Enso investeerisid ligikaudu 29 miljonit eurot Poolas tegevust alustava kasutatud joogipakendite ümbertöötlemise tehasesse. Uus tootmisliin kolmekordistab Poola joogipakendite aastase ringlussevõtu võimsuse – 25 000 tonnilt 75 000 tonnile – ja annab võimaluse töödelda ümber kõik Poolas müüdavad kartongist joogipakendid, aga ressurssi jätkub ka lähiriikidest, sealhulgas Eestist, Lätist, Leedust, Tšehhist, Ungarist ja Slovakkiast pärit lisamahtude töötlemiseks.

  • Ettevõtlus
  • 21. juuni 2023
  • Foto: Tetra PAK tootmisliin / Pressifoto

Stora Enso Ostrołęka linnas (Poola) asuva tootmisüksuse uue kaasaegse liini aastane tootmisvõimsus on 50 000 tonni ja see tegeleb ainult joogipakendite ümbertöötlemisega, eraldades materjalikiud polümeeridest ja alumiiniumist. Seejärel muudetakse eraldatud kiud kartongpakendite valmistamiseks vajalikeks aineteks, mis aitab tõhusalt kaasa materjalide ringlusele, muutes kasutatud paberipõhised pakendid uuteks samasugusteks pakenditeks.

Kõnealuse uue paberipõhiste pakendite ümbertöötlemise üksuse tegi valmis Tšehhi päritolu firma Plastigram Industries, mis on koostöös Tetra Pakiga industrialiseerimas polyAI* ümbertöötlemist uuteks toodeteks.

"Oleme aastakümneid töötanud kartongpakendite ringlusse võtmise võimekuse arendamise nimel, osalenud kaasinvestorina ümbertöötlejate, selleks tehnoloogia loojate ja varustajate uutesse töövahenditesse ning tööhoonetesse panustades," ütles Tetra Paki jätkusuutlikkuse ja kommunikatsiooni osakonna asepresident Lars Holmquist.

“2022. aastal panustas Tetra Pak kogumis- ja ringlussevõtu projektidesse kogu maailmas ligi 30 miljonit** eurot ning kavatseb järgmistel aastatel minna veelgi kaugemale ja investeerida kuni 40 miljonit eurot aastas. Osana Joogipakendite ja Keskkonna Liidust (Alliance for Beverage Cartons Environment, ACE) toetame tööstusharu ambitsioone tõsta 2030. aastaks Euroopa Liidus joogipakendite kogumise määra 90%-ni ja ringlussevõtu määra 70%-ni. Mul on väga hea meel näha, et oleme koostöös Stora Ensoga üles ehitanud Euroopa ühe suurima kartongist joogipakendite taaskasutuskeskuse, mis sellele ambitsioonika eesmärgi täitmisele kaasa aitab. See on ka suurepärane näide sellest, kuidas süsteemne koostöö võib aidata kvaliteetseid ümbertöödeldavaid materjale, nagu näiteks paberkiud, ringluses hoida,” kommenteeris Lars Holmquist.

„Meil on väga hea meel näha Tetra Pakiga tehtava tiheda koostöö tulemusi, nende tegevuse tuumaks on sarnaselt Stora Ensoga jätkusuutlike lahenduste väljatöötamine. See uus kaasaegne lahendus on oluline täiendus Euroopa ümbertöötlemise võimsusele ja konkreetne samm tarbijatele suunatud pakendite ringluses. Lisaks meie Poola tootmisüksuse praeguse tegevuse täiendamisele aitab uus ringlussevõtu tootmisüksus märkimisväärselt kaasa ELi pakendi- ja pakendijäätmete määruses sätestatud jäätmete vähendamise eesmärkide saavutamisele,“ ütles Stora Enso pakendimaterjalide valdkonna asejuht Hannu Kasurinen.

Uus liin on töövalmis ning selle eesmärk on kiirendada kartongist joogipakendite ringlussevõttu kogu Kesk- ja Ida-Euroopas, andes sellega märku valmisolekust toetada Euroopa Liidu pakendi- ja pakendijäätmete määruse (PPWR) ringluse alaseid eesmärke ning demonstreerides ümbertöötlemise olulist rolli toidutööstuse pakendite rohepöörde osas. Kogu tööstusharu on investeerinud juba ligikaudu 200 miljonit eurot, et suurendada kartongist joogipakendite ümbertöötlemist Euroopa Liidus ja plaanib 2027. aastaks investeerida veel 120 miljonit eurot

"Otsime võimalusi kogu ringlussevõtu väärtusahelas, et parandada kartongpakendite ümbertöötlemist Eestis, Lätis ja Leedus, mistõttu oleme elevil seoses Ostrołęka tehase suurenenud võimsusega, mis suudab tõhusalt ringlusse võtta kõik pakendi osad, sealhulgas polümeerid ja alumiiniumi,” ütles Tetra Paki Põhja-Euroopa tegevdirektor Alex Henriksen.


*Mitte-kiupõhist osa kartongpakendist tuntakse polyAI nime all, see tagab plastiku ja alumiiniumi kihtide kasutamise abil antiseptilises kartongpakendis olevat toidu kaitsmise hapniku ja niiskuse eest.

** OPEX ja CAPEX investeeringud