Kuus Eesti heategevusorganisatsiooni on kätte saanud Euroopa Liidu tänavuse toiduabi – 1627 tonni teraviljast valmistatud tooteid. Makarone, jahu, kaerahelbeid, mannat ja riisi jagati üle Eesti, enamasti tooted tellinud heategevusorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate koostöös.

Toiduabi  on abivajajatele tasuta, kuid  kahjuks tuvastas toiduabi vahendamist koordineeriv PRIA, et toiduabi eest küsiti ka raha.

„Tänavu oli toiduabi kogus suurem kui kunagi varem ja jõudis kõigisse maakondadesse,“ tõdeb PRIA turukorraldusbüroo juhataja Lily Hantson. „Abivajajad juba teavad, et Euroopa Liidu toiduabi peaks jagatama tasuta, ning just nendelt hakkas PRIAsse jõudma signaale, et toiduabi pakkide eest on raha küsitud.“

Eesti Lasterikaste Perede Liit (ELPL), kellele saabus üle 320 tonni toiduabi, oli 24.04.2010 Liidupäeva otsusega kehtestanud toiduabile hinna: transpordi, tõstetööde, ladustamise, rendipindade ja sidekulude katteks  koguda toiduabi saajatelt raha 1 kr iga saadud kilogrammi kohta. Sellest hinnast teavitati paljulapselisi peresid ka kirjades abi saabumise kohta.

Samas  näevad toiduabi reguleerivad õigusaktid heategevusorganisatsioonidele ette võimaluse taotleda PRIAlt hüvitist toiduabiga seoses kohtadel tekkivate haldus- ja transpordikulude katteks. Abisaajale peab toiduabi olema tasuta, vastav märkus on ka toiduabi-pakkidel kirjas.

Euroopa Ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamisel kehtivad  reeglid, mida sätestavad nii Euroopa Nõukogu, Komisjoni kui ka Eesti põllumajandusministri määrused. Toiduabi tasuta jaotamine on toiduabi tellinud heategevusorganisatsioonile kohustuslik. Erandiks on vaid  need juhud, kui toiduabi on tellitud mitte pakendatult jagamiseks, vaid toidu valmistamiseks – siis võib toitlustatavatelt küsida raha selles ulatuses, mis katab toidu valmistuskulusid. Tänavu Eestisse saabunud toiduabi oli aga tellitud ainult tasuta jagamiseks.

Toiduabi-tooteid, abiga seotud transpordi- ja halduskulusid rahastab Euroopa Liit. PRIA kohustus on kontrollida toiduabiga seotud reeglite täpset täitmist ja rikkumiste korral rakendada sanktsiooni, milleks on rikkujast organisatsiooni toiduabi-programmis osalemise peatamine. ELPLi puhul on sanktsioon tarvitusele võetud.

„Rõhutame veelkord, et abivajajatel on õigus toiduabi saada tasuta ja raha küsimine toiduabi jagamisel mistahes põhjendusega on keelatud,“ nendib Lily Hantson.

Tänavu jõudis ELi toiduabi Eestisse PRIA koordineerimisel neljandat korda. Kahetsusväärne olukord, kus heategevusorganisatsioon toiduabi eest abisaajatelt raha võttis, tuvastati ja sanktsioneeritakse esmakordselt.