Tervise Arengu Instituudil on kaheaastase töö tulemusena valminud elektrooniline toitumise andmekogu, mis hõlmab kolme alamoodulit: toidu koostise andmebaas, toitumise analüüsi programm ja  toitumisuuringute andmebaas. Andmekogu loomisele on kaasa aidanud Põllumajandusministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool.

Toitumise andmekogu üheks eesmärgiks on Eesti elanikkonna toitumise ja toitumisharjumuse trendide jälgimine. ”Kogutavad andmed võimaldavad teostada rahvastiku toitumisalase olukorra hindamist, planeerida sekkumisi toitumisharjumuste parandamiseks, täiendada toitumissoovitusi ning hinnata tervisevaldkonnas rakendatavate sekkumiste  tõhusust,“ lausus Tervise Arengu Instituudi analüütik ja andmekogu koordinaator Liis Kambek.

Toidu koostise andmebaas sisaldab andmeid ligi 2000 enimtarbitava toidu energia ja 57 toitaine sisalduse kohta. Toitumise analüüsi programm võimaldab analüüsida menüüde energia- ja toitainete vastavust toitumissoovitustele. Ühtlasi on see töövahendiks koolide ja lasteaedade toitlustajatele tasakaalustatud menüüde koostamisel. Andmekogu kolmas osa, toitumisuuringute andmebaas, on Eestis teostatud toitumisuuringute andmete elektroonilise publitseerimise vahend. Eraldiseisva projektina valmib Tervise Arengu Instituudil peagi ka tervistedendavate sekkumistegevuste andmebaas, kust on võimalik leida infot alates 2005. aastast Eestis teostatud toitumisalaste sekkumistegevuste kohta.  

Liis Kambeki sõnul on andmekogu kasutajateks nii toitumisalase riskihindamisega tegelevad riigiasutused, ülikoolid, erinevad teadusasutused, toiduainetööstuse esindajad, toitlustajad kui ka kõik oma tervisest huvitatud inimesed. „Toidu koostise andmed on kogutud tuginedes rahvusvahelise EuroFIR võrgustiku juhistele. Andmed on kogutud kaudsetel meetoditel, erinevatest kirjandusallikatest, sarnaste toiduvarudega riikide toidu koostise andmebaasidest, toitude pakenditelt ja ka otseste analüüside käigus,“ lausus ta. Uute andmete otsimine ja olemasolevate andmete uuendamine toimub järjepidevalt.

Seda, et Eesti inimesed on tervislikust toitumisest üha enam huvitatud, näitab ka esimeste programmi avalikuks olnud nädalate jooksul lisandunud uute kasutajate suur hulk. „Meie eesmärk on pakkuda kõigile toitumisest huvitatutele objektiivset ja kvaliteetset teemat käsitlevat infot,“ lisas Kambek.   

Toitumise andmekogu on tasuta kättesaadav kõigile huvilistele aadressil www.nutridata.ee