Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kuulutas välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks sagedusalas 3410 - 3800 MHz. See sagedusala on Euroopa 5G Teekaardis lähiaja olulisim 5G sagedusala, mis võimaldab uuenduslike tehnoloogiate ja seadmete kasutamist.

  • Majandus
  • 20. veebruar 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Avaliku konkursi eesmärk on võimaldada sideettevõtjatel kasutada sagedusressurssi 390 MHz ulatuses vastavalt nende sideteenuste arendamise vajadustele. Avalikule konkursile pannakse sagedusload, mille alusel saavad elektroonilise side ettevõtjad hakata arendama viienda põlvkonna tehnoloogial põhinevat sidevõrku. Selle sagedusala kasutusse andmine parandab juurdepääsu mobiilsele internetile ja võimaldab luua uusi teenuseid ning tõsta teenuste kvaliteeti nii suuremates linnades kui väiksemates maapiirkondades.

Konkursi ettevalmistuste käigus on analüüsitud erinevate riikide praktikat ja regulatsiooni Euroopa Liidus ning avaliku konsultatsiooni tulemusi.

Kõik sagedusload väljastatakse enampakkumisel. TTJA kutsub kõiki huvitatud sideettevõtteid konkursil osalema.

Info konkursi läbiviimise korra, osalejatele esitatud tingimuste ja avalduste esitamise tähtaja kohta on kättesaadav TTJA kodulehel.