Mais  oodatakse Elavate Raamatutena oma teadmisi ja kogemusi jagama inimesi, kes oskavad kaasa rääkida kliimamuutuste, rahvuste suhete ja linnanoorte teemadel.

Elavad Raamatud on inimesed, kes räägivad oma kogemusest vahetult noortele või täiskasvanutele. Elavad Raamatud on lugejatele saadaval Elava Raamatukogu lahtioleku aegadel. 

Milliseid osalejaid täpsemalt oodatakse?

Mais on Elava Raamatukogu peamisteks teemadeks Maailmapäeva nädala keskne kliimamuutuste teema, Maailmapäevaga seotult erinevad rahvused Eestis ning UNICEF Sinise Nädala teemana noorte ja linnaruumi suhe. Sellest tulenevalt on eelkõige oodatud Elavad Raamatud, kes laiendavad noorte silmaringi erinevate võimaluste kasutamise kohta, rahvuste ja kliimamuutuste teemaga seotud või selle raames mõnd kogemust omavaid inimesi.

Kus kohas saab Elavaid Raamatuid laenutada?

Elav Raamatukogu on UNICEF Sinisel nädalal ja Maailmapäeva nädalal laenutajatele avatud kolmel korral:

  • 17. mail kell 17-19 Solarise keskuses
  • 19. mail kell 16-18 Solarise keskuses
  • 22. mail kell 14-18 Vabaduse väljakul

Elava Raamatukogu avab Eesti Gaidide Liit ning raamatukogus on lugejaid abistamas gaidid.

Kuidas Elavaid raamatuid laenutatakse?

Elavate Raamatute laenutamiseks saavad soovijad tulla Elava Raamatukogu lahtioleku aegadel vastava logo all asuva laua äärde. Lugeja tutvub Elava Raamatukogu reeglitega, millest peamine on, et Elav Raamat tuleb tagastada samas füüsilises ja psüühilises seisus, milles ta saadi. Reeglite järgimisega nõus olles, täidab lugeja vastava lugejakaardi, tutvub laual oleva Elavate Raamatute kataloogiga ning laenutab omale huvipakkuva Elava Raamatu.

Elavateks Raamatuteks on autentsed inimesed, kes räägivad oma kogemustest. Ühe kuni viie lugejaga korraga vesteldes tekib igal korral unikaalne vestlus, kus lugejad saavad Elavast Raamatust just seda teavet, mis neile enim huvi pakub ning mille kohta Elav Raamat soovib infot anda.

Ühe Elava Raamatu lugemiseks on aega kuni 20 minutit.  Igal Elava Raamatukogu avamise ajal on ainulaadne Elavate Raamatute kataloog, mistõttu samade Elavate Raamatute laenutamine osutub sageli võimatuks.

Mis on Elav Raamatukogu?

Elav Raamatukogu on kultuuridevahelise õppimise ja isiksusliku arengu soodustamise meetod, milles lugejatel on võimalus seista vastakuti oma eelarvamustega. See on raamatukogu nagu iga teinegi, kuid kirjalike teavikute asemel saavad lugejad laenutada inimesi.

Elava Raamatukogu meetod on Eestis kasutusele võetud 2006. aastast kampaania „Kõik erinevad – kõik võrdsed“ raames, 2008. aastast on meetodit edasi kandnud Eesti Gaidide Liit ning seda on üha enam organisatsioone hakanud Eestis kasutama.

Kuidas saada Elavaks Raamatuks?

Täiendava teabe saamiseks Elava Raamatukogu meetodi kohta, Elavaks Raamatuks registreerimiseks, avamisaegade ja muu info asjus pöörduda Eesti Gaidide Liidus Lianne Ristikivi poole (lianne@gaidid.ee).

Allikas: http://terveilm.velvet.ee