Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kinnitas täna oma käskkirjaga kõrghariduse katkestanute haridustee jätkamise programmi TULE tegevuskava 2010. aastaks ja programmi eelarve kuni aastani 2015. Kokku on programmi teostumiseks ette nähtud 75 miljonit krooni. TULE-programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

„Just praegu, kui tööturul on kitsas, on kõige õigem õppida. Otsustasime suunata raha õpingute jätkamise toetamiseks, sest noori, kes on oma stuudiumi vahepeal katkestanud, on kahetsusväärselt palju,“ ütles Lukas.

TULE-programmi 2010. aasta eelarve on ligi 3 miljonit krooni, järgmisel aastal juba 27 miljonit. Kuni aastani 2013 toetatakse õpingute jätkamist igal aastal rohkem kui 20 miljoni krooniga.

Juba tänavu saab jätkuõpet alustada 445 taotlejat, kokku on nelja aasta jooksul ette nähtud toetada vähemalt 800 noore inimese kõrgkooliõpingute jätkamist. TULE-programmi abiga saavad kõrgharidusteed tasuta jätkata need, kes on oma õpingud katkestanud õppeaastatel 2003/2004 – 2008/2009 ning kellel on läbida mitte rohkem kui pool õppekavast.

„Tegelikult loodan, et riigi toel saab oma õpinguid jätkata ja lõpetada ligi 2000 noort, sest osal neist on omal ajal lõpudiplomist puudu jäänud väga vähe. Kvalifikatsiooni tõstmine on parim viis valmistuda uueks majandustõusuks ja kutsuda seda ka ise esile. Nii on igaühel juba lähiajal võimalus saada huvitavat ja tasuvat tööd,“ lisas Lukas.

TULE-programmiga on liitunud 13 õppeasutust. Esimesed neist alustavad vastuvõttu juba homme. Täpset teavet haridustee jätkamise võimalustest annavad nende esindajad TULE infopäevadel 26. mail kell 16.00 Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Uus-Sadama 5) ja 1. juunil kell 16.00 Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis (Munga 18).