Tallinna linn korraldab veebruaris Kodurahu programmi projektikonkurssi tutvustavad teabepäevad, kus jagatakse infot konkursi tingimuste, osalemise jm kohta.

Infopäevad toimuvad 3. ja 4. veebruaril kella 10-15 (vene keeles) ning 9. ja 10. veebruaril kella 10-15 (eesti keeles) Tallinna Toomklubi (Vene 6) II korruse saalis.

Infopäevadel tutvustatakse projektikonkursi tingimusi, projektide koostamise põhimõtteid, rahastamistingimusi ja eelmise projektikonkursi tulemusi.

Registreerimine ja info tel.644 1149 (Jana Kuntu) või e-post  jana.kuntu@mail.ee. Infopäevadel osalemine on tasuta!

Kodurahu programmi projektikonkursi eesmärgiks on leida teostajad projektidele, mis aitavad luua usaldusväärseid suhteid eri rahvusgruppide vahel, edendada pealinna  elanikkonna integratsiooni tegevusega eri valdkondades ja aitavad kaasa Tallinna kodurahu programmi eesmärkide elluviimisele.

Esmakordselt korraldati kodurahu projektikonkurss möödunud aasta kevadel. Kodurahuprogrammi projektide elluviimiseks moodustati eelmise aasta algul alatine komisjon, mis tegeleb projektide hindamise ja rahastamise küsimustega. Komisjoni ülesanne on leida teostajad projektidele, mis aitavad luua usaldusväärseid suhteid eri rahvuste vahel ning edendada rahvusvähemuste integratsiooni.