Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green esitas Pärnu linnale taotluse eriplaneeringu algatamiseks, et alustada keskkonnamõjude hindamist ning selgitada välja, kas Pärnu linnast ligikaudu 20 kilomeetri kaugusel Paikuse osavallas asuv soine ala on sobiv tuulepargi rajamiseks.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on tegemist viimase aasta jooksul juba kolmanda Enefit Greeni poolse tuulepargi arendusprojekti taotlusega Eestis.

„Lisaks Pärnu linnale esitatud eriplaneeringu taotlusele on esitatud taotlused tuulepargi rajamiseks ka Lääne-Nigula valda Läänemaal ja Saarde valda Pärnumaal. Kui kas või osa nendest tuulepargiprojektidest realiseerub, on tegemist väga olulise murrangu ja suunamuutusega rohelise energia tootmise suunas Eestis,“ ütles Kärmas.

Seni ei ole Kärmase sõnul tuuleparkide rajamine Eestis lihtsalt läinud.  „Vaatamata sellele, et kliimapoliitika suunab meid puhtamale energiatootmisele, valmisid viimased suuremad tuulepargid siin rohkem kui seitse aastat tagasi. Kui soovime riigina enda tulevasi taastuvenergia eesmärke täita, on uute tuuleparkide rajamine möödapääsmatu,“ lisas Kärmas.

Esialgsete plaanide järgi on tuulepark kavas rajada Paikuse osavalda, Põlendmaa lähistele, jäädes lähimast elumajast vähemalt kilomeetri kaugusele.

„Me anname endale aru, et tuulepargi rajamiseks on vajalik elanike toetus ja me oleme avatud jagama projekti kohta pidevalt infot ja vastama kõikidele küsimustele. Oleme arenduse planeerimise käigus teinud tihedat koostööd kohaliku omavalitsusega ja juba kohtunud kohalike kogukondadega,“ rääkis Kärmas. „Seni on vastuvõtt olnud julgustav. Samuti on positiivne, et mõistetakse tuulepargi positiivset mõju kohalikule majandusele ja tööturule,“ lisas Kärmas.

Kui Pärnu linn kiidab eriplaneeringu taotluse heaks, siis järgmise sammuna algatatakse keskkonnamõjude hindamine, mille käigus uuritakse, kas piirkonda jääb kaitsealuseid liike, kas tuulepargil ning selle infrastruktuuril on mõju loodus- ja elukeskkonnale. Uuringud kestavad kokku ligikaudu 3 aastat, mille käigus on kohalikel elanikel võimalik korduvalt kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada. Uuringute tulemuste põhjal selgub, kas ja millistel tingimustel on võimalik tuuleparki sellesse piirkonda rajada.

Eesti Energia on seadnud endale strateegiliseks eesmärgiks vähendada põlevkivi otsepõletamise teel saadud elektri tootmist ning tõsta puhtama ja keskkonnasõbraliku taastuvenergia osa oma tootmisportfellis. Aastaks 2023 on plaanitud taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest toodetud elektri tootmisega jõuda 45 protsendini kogu tootmisportfellis. See läheb kokku ka Eesti riigi eesmärkidega vähendada energiatootmisest tekkivat süsihappegaasi heidet.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad hetkel 20 tuuleparki Eestis ja Leedus, neli koostootmisjaama Irus, Paides, Valkas ja Brocenis, üks hüdroelektrijaam Keila-Joal, 36 päikeseelektrijaama Eestis ja Poolas ning pelletitehas Lätis. Ettevõte on regiooni üks suurimaid taastuvenergia tootjaid ning suurim tuuleenergia tootja.