Aastaid Saaremaal Möldri lahes seisnud ujuvkraana on nüüdseks merest koristatud. Eelnevalt pumbati kütusetankidest välja õli- ja kütusejäägid ning eemaldati muud ohtlikud jäätmed, nii nagu nägi ette Keskkonnainspektsiooni ettekirjutus.

  • Veemajandus
  • 14. juuni 2018
  • Foto: Ujuvkraana vrakk 2017 sügisel. Keskkonnainspektsioon

Ujuvkraanat kasutati 2008. aastal madalikule sõitnud kaubalaeva Volare vraki tükeldamiseks, kuid see kandus ise tormiga Möldri lahes madalikule. Ujuvkraana kütusetankidesse jäänud õli- ja kütusejäägid ohustasid keskkonda, mistõttu oli vaja need vrakist eemaldada. 

Keskkonnainspektsioon algatas haldusmenetluse ujuvkraana kütusetankides olevate ohtlike jäätmete eemaldamiseks juba 2015. aastal. Omaniku vahetuste tõttu on kogu protsess pikalt aega võtnud. Vaatamata Keskkonnainspektsiooni rakendatud sunnimeetmetele jäi ettekirjutus vraki eelmise omaniku poolt täitmata.

2017. aastal sai vrakk uue omaniku, kellele inspektsioon tegi uue ettekirjutuse ja kes alustas töid tänavu kevadel.

Ettekirjutus nägi ette vrakis leiduvate ohtlike jäätmete likvideerimise, kuid omanik otsustas kogu kraanaaluse osade kaupa veest välja tuua. Lisaks koristati merest ka sinna kümmekond aastat tagasi rajatud raudbetoonpaneelidest tee.

„Ettekirjutuse täitmise tähtaeg oli määratud käesoleva aasta lõpuks, kuid tööd said tehtud väga kiiresti. Tööde tegemist soosisid ka tuulevaiksed ilmad ja madal veetase,“ märkis Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer.