Eesti turundusmaastik täienes uue
valdkonna tegijaga – uksed avas esimene rohelisele turundusele
spetsialiseerunud agentuur GreenGreen, mis keskendub ettevõtete
äriarenduse ja turunduse kujundamisele lähtuvalt rohelise ehk säästva
majanduse põhimõtetest.

GreenGreeni asutaja Sven Puusepp ütles, et uue spetsialiseerunud agentuuri loomiseks andsid tõuke nii majanduses, keskkonnas kui ühiskonnas aset leidvad muutused. “Pakume klientidele rohelise konkurentsieelise väljatöötamise ning juurutamise teenust. GreenGreen positsioneerib end pigem säästva arengu agentuurina, sest pelgalt turundus jääb meie tegevuse määratlemisel kitsaks,” lausus Puusepp. Ta lisas, et GreenGreen ei ole turundusvaldkonna järjekordne moeröögatus, vaid keskkonnahoidliku ellusuhtumise ja säästva maailmavaate äriline väljendus.

Rohelise konkurentsieelise loomine on pikaajaline protsess, mis sisaldab ettevõtte analüüsimist ökoloogilisest vaatepunktist, keskkonnasõbralikumate ja äriliselt toimivate lahenduste väljatöötamist ning vajadusel toote või kogu ettevõtte ümberpositsioneerimist.

“Kiiresti muutuv maailm, sealhulgas ärimaailm, vajab seniste tegevuspõhimõtete ümbervaatamist. Aeg on viia keskkonnahoidlik mõtteviis praktikas kokku mikromajanduse teooriatega ja pöörata ettevõtted seeläbi uue edu rajale,” selgitas Puusepp. “Oleme veendunud, et paljude ettevõtete strateegiline muutus loob eeldused läbilöögiks rohelise majanduse tingimustes. Aitame neidki, kes mastaabiefekti puudumise tõttu hinna alusel teistega võistelda ei suuda ning vajavad ümberpositsioneerimist keskkonnasõbralikumasse segmenti. Loomulikult tähendab see ettevõtte tegevuse sisulist muutmist ja ökoloogilise jalajälje reaalset vähendamist koos kõige seonduvaga.”

GreenGreen osutab mitmele ettevõttele pikaajalist turundusjuhtimise ja äriarenduse teenust. Suurematele ettevõtetele pakub GreenGreen ka rohelise konkurentsieelise väljatöötamist ning juurutamist mõne kitsama segmendi, toote või teenuse piires. Rohelise turunduse ja turunduskommunikatsiooni kõrval pakub agentuur ka temaatilist koolitust jt sidusteenuseid.

Sven Puusepp on pikaajalise turunduskogemusega, olles ligi 15 aasta pikkuse turundajakarjääri jooksul töötanud nii tellija kui agentuuri poolel. Sven on olnud ametis nii Ühinenud Meiereide kui Põlva Piima turundusjuhina, Gutta Baltikumi turundusdirektori ning reklaamiagentuuri Vatson&Vatson tegevjuhina.