Uma Pido alustab ägeda matkasarjaga! Ja juba esimene matk saab alguse 15. oktoobril kell 11 matk Räpina kihelkonnas Meenikunnos Valgõjärve parklast.

Tahad kuulda lugusid metsavendadest ja hobusevarastest, tõrvapõletusest ja vaigukorjamisest? Uma Pido matkal on see võimalus!

Uma Pido alostas ägedät matkasarja! Edimäne matk peetäs joba 15. oktoobril kell 11. Matkatas Räpinä kihlkunnan Meenikunnon, pääle naatas ja lõpõtõdas Valgõjärve parkmisplatsi pääl.

Tahat kuulda lugusid mõtsavellist ja hobõsõvargidõst, tõrvapalotusõst ja vaigu korjamisõst? Uma Pido matkal om sääne võimalus!

Kae ligembält.