29. mail 2010 Põlvas toimuvale võrukeelsele laulupeole Uma Pido oodatakse lisaks 3000 koorilauljale seekord ka väga ummamuudu koore – konnakoore. Korraldajad ärgitavad selliseid koore moodustama pere-, sugu-, sõprus- ja kogukondi. Konnakoorid saavad osaleda peo rongkäigus ja peakontserdil ühendkooride osas ühehäälse lauluga.

Korraldajad eeldavad, et konnakoor pannakse kokku viisipidavatest lauljatest. Kõigil konnakooridel palutakse registreerudes teatada, mitu meest-naist-last neid on, mis on koori nimi ja millise kihelkonna sildi all nad soovivad rongkäigus käia. Registreerumisblankett on kättesaadav peo kodulehel www.umapido.ee lingi "esinejate info" all.

Konnakoor peab endi hulgast valima ka koori pääkunna, kes koori harjutamist ja kooskäimist eest võtab ja kooril laulud selgeks saada aitab. Konnakoori peol osalemise eelduseks on pääkunna osalemine koolituspäeval ehk pääkunnõ päästoppusõl, mis toimub pühapäeval, 7. märtsil kell 13.00. Võru Instituudis (Võru, Tartu tn 48), kus harjutatakse laule, jagatakse näpunäiteid ja laulikuid. Kevadel viiakse sarnaselt teiste kooriliikidega läbi ka konnakooride koondproov.

Harjutusperioodil saavad konnakoorid nõu ja abi kunnakuurõ pääkunnalt Silja Otsarilt, kes teeb oma parima, et tagada konnakooride sulandumine ühendkoori. Kuna iga kooriliigi peolaulude hulgas on selliseid laule, mida saab publik kaasa laulda, siis loodab Otsar, et võimekamad konnakoorid mõne neist ära õpivad: "Nii kostab peol ka publiku hulgast rohkem laulu," ütleb Otsar.

"Ootame põnevaid koore põnevate nimede ja lugudega," ütleb peo projektijuht Triinu Ojar. "Fantaseerin ja toon esimesi pähetulevaid näiteid: Rahvatandsurühmä Kunnakuur, Poodisaina Tugõmisõ Klubi Kunnakuur, Kooli Oppajidõ Tarõ Kunnakuur, Kerigukooli Vilistlaisi Kunnakuur ja nii edasi. Leidke ühine nimetaja – olgu see siis tantsimine ühes rahvatantsurühmas, kuulumine orkestrisse või veel midagi muud – ja ühinege!" soovitab Ojar.

Võrukeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido toimub tuleval kevadel teist korda. Esimene pidu oli 30. mail 2008 Võrus Kubija laululaval. Kuna aga ajalooline võru keele- ja kultuuriruum hõlmab suure jao nii Võru kui Põlva maakonnast, toimub teine pidu Põlvas. Peo teevad eriliseks omakeelsus ja Vana Võromaa kihelkondade eripärade esiletoomine.

Peole oodatakse 3000 lauljat üle kogu Lõuna-Eesti, aga ka mujalt Eestist, samuti külalisi välismaalt. Peo rongkäigus käivad koorid mitte maakonna- või vallasiltide järel, vaid on valinud vana Võrumaa kaheksa kihelkonna või siltide sõbra' ja sugulasõ' ja seto sõsara' ja vele' vahel. Selline enesemääratlus teeb peost oma juurte peale mõtlemise sündmuse.

Uma Pido ei ole siiski vaid laulupidu: pidupäeva tähtis osa on samal päeval Põlva linnas toimuv päevaprogramm kontsertide, laada ja töötubadega, mis päädib õhtuse peakontserdiga Intsikurmu lauluväljakul.