Elektripirn, mikrolaineahi, Post-it© Notes ja paljud teised uuendusideed sündisid inimese peas, mitte ajurünnakus. See seab kahtluse alla arvamuse, et ajurünnak annab loomingulisemaid tulemusi võrreldes üksi mõtlemisega. 1980. aastatel tõestasid psühholoogid, et ajurünnak hoopis takistab inimestel loomingulisust.

Oluline põhjus, miks rühm väheloominguline on, tuleneb rühmatöös individuaalse panuse lahustumisest. Selle tulemusel keskenduvad inimesed ajurünnakus vähem ülesandele ja mõttetööle ning tegelevad kõrvaliste asjadega.

Rühm on negatiivne. Inspiratsiooni üks oluline eeldus on hirmu puudumine negatiivse tagasiside ees. Hinnangutevaba ajurünnakut on väga raske, kui mitte võimatu saavutada, mistõttu inimesed annavad tahtmatult negatiivse alatooniga tagasisidet teiste ideede kohta.

Rühm segab mõtlemist. Üksteise mõtete kuulamine nõuab aega. Kui üks räägib, ei saa teine rääkida. Kui kellelgi tuleb hea mõte ja ta selle välja ütleb, katkestab ta teiste vaba mõttevoolu, vähendades sellega tõenäosust, et keegi tuleb tõeliselt originaalsele ideele.

Rühm ei suurenda loovust. On selgunud, et teiste ideede kuulamine ei suurenda inimestel loomingulisust, kuigi just "teiste turjal ratsutamise" efekti peetakse ajurünnaku põhiväärtuseks.

Rühm ei keskendu kvaliteedile. Mida rohkem on laua ümber inimesi, seda suurem on tõenäosus, et kannatab uute ideede kvaliteet. Selle üks põhjus on vastutuse hajusus. Samuti on rühmal kalduvus keskenduda ühiselt teadaolevale infole, eirates ühele või vähestele inimestele teadaolevat.

Loominguline õhkkond on selline, kus inimesed töötavad pühendunult igaüks oma nurgas. Nad kohtuvad vahetevahel, et ideid vahetada ja arendada. Tark organisatsioon mõistab, et loovad ideed sünnivad inimese peas ja nende elluviimine toimub koostöös.

Ajurünnak pärsib inspiratsiooni

Uudse idee väljamõtlemises on kesksel kohal inspiratsioon. Inspiratsiooniseisundi eelduseks on hajus tähelepanu, vaba mõttevool ja paljude tähendusväljade üheaegne aktiveeritus.

Selline seisund tekib inimesel, kui tema ajukoore aktiivsus on madal, parema ajupoolkera aktiivsus aga suurem kui vasakul ja frontaalsagara aktiivsus madal.

Nende kolme tingimuse täitmine pole mõeldav ajurünnakus, vaid segamatult omaette mõeldes.

Vigu uute ideede elluviimisel saab vältida

  • Anna inimesele tähtis roll. Loomingulisus tekib tõenäolisemalt siis, kui inimene tunnetab oma töö tähtsust. See kehtib nii teenindaja, tootearendaja kui ka kõigi teiste töötajate puhul.

  • Ole avatud. Loovad inimesed tegelevad vahel veidrate ideedega. Näiteks 3Ms on tava, et arendajad tohivad kulutada 15% oma tööajast meelisideedele.

  • Võimalda omaette süüvida. Kui me soovime leida kasulikke uusi ideid, on targim anda nende väljamõtlemine ühele inimesele ja lasta tal rahus teatud aeg omaette töötada. Seda soodustab töö omaette ruumis. Kui inimene töötab avatud kontoris, peaks seal olema rahu ja vaikus.

  • Lase asjatundjal vastutada. Parim viis inimest tunnustada on talle anda vastutus idee väljatöötamise ja elluviimise eest. Nii tunneb inimene enda tähtsust ning pühendub idee realiseerimisele.

  • Ükski idee, olgu ta nii hea kui tahes, ei lähe ellu iseenesest, vaid ainult tänu tugevatele vedajatele. Ja selleks on parim idee väljatöötaja, mitte aga rühm tervikuna.

  • Kui inimesel on uute ideede väljatöötamisel rühmaga võrreldes suur eelis, ei tähenda see ometi, et organisatsioonis tuleks rühmatööst uuenduste väljatöötamisel täiesti loobuda.

  • Rühmatöö on hädavajalik ideede loomisel, kuid eeskätt siiski nende täpsustamisel ja korrigeerimisel, mitte nii väga väljamõtlemisel.

Mait Raava, sekretar.ee