Täna kell 14.00 avatakse Uue Turu platsil näitus „Planeedi tööde nimekiri“, mis tutvustab ja illustreerib koomiksitega lihtsas ning mõistetavas keeles üleilmseid kestliku arengu eesmärke, tagamaks 2030. aastaks parema tuleviku.

Näituse avab Tallinna Strateegiakeskuse arengu kavandamise büroo juht Maris Rahnu.

„Näituse üks eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust kestliku arengu eesmärkidest ning usume, et see rahvusvaheliselt levinud koomiksiseriaal aitab seda teha,“ ütles Rahnu. Ta lisas, et nii Tallinna kui ka globaalsete eesmärkide saavutamiseks on igaühe panus äärmiselt oluline ja näitus aitabki mõtestada ning näha oma rolli selles. „Mis seal salata – kestliku arengu eesmärgid loovad raamistiku, mis aitab meil jõulisemalt ellu viia ka linna arengustrateegiat „Tallinn 2035“ ja seeläbi meie kõigi elusid paremaks muuta,“ rääkis ta.

Näituse „Planeedi tööde nimekiri“ on kujundanud ja illustreerinud Hollandi kunstnik Margreet de Heer. Näitus on Uue Turu platsil üleval kuni 23. jaanuarini.

 

Global Goals for Cities

 

Tallinn juhib kestlikule linnaarengule suunatud 19 Euroopa linna koondavat võrgustikku Global Goals for Cities, mille eesmärk on juhtida tähelepanu üleilmsetele kestliku arengu eesmärkidele.

ÜRO tegevuskavaga 2030. aastani sõnastatud kestliku arengu eesmärgid (SDG – Sustainable Development Goals) jagunevad kolme suure valdkonna vahel: majandus-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkond. Need hõlmavad muuhulgas nii vaesuse kaotamist, soolist võrdõiguslikkust, puhast vett, kliimamuutuste tõkestamist, jätkusuutlikke linnu kui ka jätkusuutlikkust energia vallas. Rahnu sõnul tuleb ühe eesmärgi täitmiseks tähelepanu pöörata ka teistele – 17 kestliku arengu eesmärki ja 169 ala-eesmärki ning suunised nende elluviimiseks on omavahel seotud.

Lisaks 17-le ülemaailmsele SDG-le jälgitakse Eestis ka kultuuriruumi elujõulisuse eesmärki, mis tuleneb Eesti kestliku arengu riiklikust strateegiast „Säästev Eesti 21“. Üleilmsed eesmärgid kehtivad kõikidele riikidele ning nende elluviimiseks on vaja panust nii avalikult kui ka erasektorilt.

Global Goals for Cities võrgustiku eesmärk on arendada ja toetada Euroopa linnade suutlikkust ellu viia kestliku arengu eesmärke (ÜRO Agenda 2030 järgi). Projektis osaleva 19 linna 19 Euroopa riigist, kes hakkavad 2030. aasta tegevuskava tegelikkuseks muutma juba enne 2030. aastat. Projekti raames töötatakse linnale välja juhis ülemaailmsete kestliku arengu eesmärkide raamistiku kasutamiseks linnas, mis aitab viia ellu 2020. aasta lõpus vastu võetud linna arengustrateegiat Tallinn 2035 ja ühtlasi panustada globaalsetesse eesmärkidesse.

Arengustrateegia visioon ja strateegilised sihid lähtuvad SDG-dest, Euroopa Liidu roheleppest, teistest rahvusvahelistest kokkulepetest ja Eesti riigi eesmärkidest, sh „Eesti 2035“ strateegiast, mis on kestliku arengu eesmärkide elluviimise riiklik arengudokument.